Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 527/2006 privind finanţarea studiilor, a studiilor de impact şi a evaluărilor în domeniul siguranţei alimentelor, sănătăţii animale, bunăstării animalelor şi al zootehniei Număr celex: 32006D0527

În vigoare de la 29.07.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 27 iulie 2006
privind finanţarea studiilor, a studiilor de impact şi a evaluărilor în
domeniul siguranţei alimentelor, sănătăţii animale, bunăstării
animalelor şi al zootehniei (2006/527/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Decizia 90/424/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar1, în special articolul 20,

întrucât:

(1) În conformitate cu Decizia 90/424/CEE, Comunitatea trebuie să întreprindă sau să ajute statele membre să întreprindă acţiunile tehnice şi ştiinţifice necesare dezvoltării legislaţiei comunitare în domeniul veterinar, precum şi dezvoltării învăţământului sau formării în domeniul veterinar.

(2) Studiile, studiile de impact şi evaluările sistematice şi în timp util ale programelor sale de cheltuieli constituie pentru Comisia Europeană priorităţi bine stabilite. Aceste instrumente îi permit să monitorizeze gestionarea fondurilor alocate şi să promoveze în cadrul instituţiei o cultură a experienţei dobândite, în special într-un context în care gestionarea bazată pe rezultate ocupă un loc din ce în ce mai preponderent.

(3) Pentru a permite instituţiei să îndeplinească aceste sarcini, s-a lansat o cerere de ofertă, ca urmare a unei licitaţii deschise, în cursul ultimului trimestru din 2004, în vederea încheierii unui contract-cadru de evaluare care acoperă domeniile de acţiune politică privind siguranţa alimentelor, sănătatea animală, bunăstarea animalelor şi zootehnia.

(4) Contractul-cadru a fost încheiat la 18 iunie 2005 pentru o perioadă de douăzeci şi patru de luni. El furnizează deja informaţii utile care stau la baza procesului decizional comunitar.

(5) Diferitele sarcini fac obiectul unor acorduri specifice, care se încheie între Comisie şi contractantul selecţionat în conformitate cu modalităţile prevăzute de contractul-cadru.

(6) Măsura prevăzută de prezenta decizie este conformă cu avizul Comitetului permanent pentru lanţul alimentar şi sănătatea animală,

DECIDE:

___________

1 JO L 224, 18.8.1990, p. 19. Decizie, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2006/53/CE (JO L 29, 2.2.2006, p. 37).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...