Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 542/2006 de modificare a Deciziei 93/195/CEE privind condiţiile de sănătate animală şi certificarea veterinară pentru reintroducerea cailor înregistraţi pentru curse, competiţii şi evenimente culturale, după exportul temporar [notificată cu numărul C(2006) 3400] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32006D0542

În vigoare de la 04.08.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 2 august 2006
de modificare a Deciziei 93/195/CEE privind condiţiile de sănătate
animală şi certificarea veterinară pentru reintroducerea cailor
înregistraţi pentru curse, competiţii şi evenimente culturale,
după exportul temporar [notificată cu numărul C(2006) 3400]
(Text cu relevanţă pentru SEE)
(2006/542/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva 90/426/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind condiţiile de sănătate animală care reglementează circulaţia şi importurile de ecvidee din ţări terţe1, în special articolul 19 punctul (ii),

întrucât:

1) În conformitate cu normele generale stabilite în anexa II la Decizia 93/195/CEE a Comisiei2, reintroducerea cailor înregistraţi pentru curse, competiţii şi evenimente culturale, după exportul temporar, se limitează la caii ce au stat mai puţin de treizeci de zile într-una din ţările terţe care apar în aceeaşi grupă în anexa I la decizia menţionată anterior.

2) În 2006, Qatarul găzduieşte competiţiile ecvestre ale Jocurilor Asiatice.

3) Ţinând seama de nivelul controlului sanitar-veterinar şi de faptul că aceşti cai sunt separaţi de animalele cu o stare de sănătate inferioară, este necesar să se prelungească durata exportului temporar la mai puţin de şaizeci de zile. Prin urmare, este necesar să se extindă condiţiile de sănătate animală şi de certificare sanitar-veterinară stabilite în anexa VII la Decizia 93/195/CEE la competiţiile ecvestre ale Jocurilor Asiatice organizate sub auspiciile Federaţiei Ecvestre Internaţionale (FEI).

4) Prin urmare, anexa VII la Decizia 93/195/CEE ar trebui modificată în consecinţă.

5) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanţul alimentar şi sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 224, 18.8.1990, p. 42. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2004/68/CE (JO L 139, 30.4.2004, p. 321; versiune rectificată în JO L 226, 25.6.2004, p. 128).

2 JO L 86, 6.4.1993, p. 1. Decizie, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2005/943/CE (JO L 342, 24.12.2005, p. 94).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...