Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 502/2006 de obligare a statelor membre să adopte măsuri prin care să se asigure că nu se pot introduce pe piaţă decât brichete cu caracteristici de siguranţă pentru copii şi să interzică introducerea pe piaţă a brichetelor fantezie [notificată cu nr. C(2006) 1887 şi nr. C(2006) 1887 COR] (Text cu relevanţă pentru SEE) (Prezentul text anulează şi înlocuieşte textul publicat în Jurnalul Oficial L 197 din 19 iulie 2006, p. 9) Număr celex: 32006D0502

În vigoare de la 20.07.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 11 mai 2006
de obligare a statelor membre să adopte măsuri prin care să se asigure
că nu se pot introduce pe piaţă decât brichete cu caracteristici de
siguranţă pentru copii şi să interzică introducerea pe piaţă a
brichetelor fantezie [notificată cu nr. C(2006) 1887 şi nr. C(2006)
1887 COR] (Text cu relevanţă pentru SEE)
(Prezentul text anulează şi înlocuieşte textul publicat în
Jurnalul Oficial L 197 din 19 iulie 2006, p. 9)
(2006/502/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranţa generală a produselor1, în special articolul 13,

întrucât:

(1) În temeiul Directivei 2001/95, producătorii sunt obligaţi să introducă pe piaţă numai produse sigure.

(2) În conformitate cu articolul 13 din Directiva 2001/95/CE, în cazul în care Comisia ia la cunoştinţă că anumite produse prezintă un risc ridicat pentru sănătatea şi siguranţa consumatorilor, aceasta poate, în anumite condiţii, să adopte o decizie care impune statelor membre să adopte măsuri temporare destinate în special să restricţioneze sau să supună unor condiţii speciale introducerea pe piaţă a unor astfel de produse, să interzică comercializarea lor şi să introducă măsurile adiacente necesare pentru a asigura respectarea interdicţiei, sau să dispună retragerea ori recuperarea de pe piaţă a produselor în cauză.

(3) O astfel de decizie depinde de mai multe fapte, respectiv: există diferenţe considerabile între statele membre în ceea ce priveşte abordarea adoptată sau care trebuie adoptată pentru a contracara riscul în cauză; având în vedere natura problemei siguranţei, riscul nu poate fi contracarat într-un mod compatibil cu gradul de urgenţă al cazului în cadrul altor proceduri prevăzute de legislaţia comunitară specifică aplicabilă produselor în cauză; în fine, riscul poate fi eliminat în mod eficient numai prin adoptarea unor măsuri adecvate aplicabile la nivel comunitar, pentru a asigura un nivel ridicat şi consecvent de protecţie a sănătăţii şi siguranţei consumatorilor, precum şi funcţionarea corectă a pieţei interne.

(4) Brichetele sunt, prin natura lor, produse periculoase, deoarece produc o flacără sau căldură şi conţin un combustibil inflamabil. Acestea implică un risc considerabil când sunt folosite incorect de către copii, putând cauza incendii, răni sau chiar moartea. Având în vedere natura periculoasă a brichetelor, numărul foarte mare de produse introduse pe piaţă şi condiţiile previzibile de utilizare, gravitatea riscului implicat de brichete în ceea ce priveşte siguranţa copiilor trebuie tratat în raport cu posibilitatea utilizării lor în joacă de către copii.

(5) Riscul grav implicat de brichete este confirmat de datele şi informaţiile disponibile în UE despre incendii provocate de copii care s-au jucat cu brichete. Un raport publicat în februarie 1997 de Ministerul Comerţului şi Industriei din Regatul Unit şi intitulat "Studiu european - accidente provocate de copii cu vârste sub cinci ani care s-au jucat cu brichete sau chibrituri" estima un total de aproximativ 1 200 de incendii, 260 de răniri şi 20 de decese pe an în UE în cursul anului 1997. Informaţiile mai recente confirmă faptul că un număr semnificativ de accidente grave, inclusiv de decese, sunt în continuare provocate în UE de copii care se joacă cu brichete fără caracteristici de siguranţă.

(6) Australia, Canada, Noua Zeelandă şi Statele Unite ale Americii (SUA) au adoptat norme legislative care stabilesc cerinţe de dotare a brichetelor cu caracteristici de siguranţă pentru copii similare celor prevăzute de prezenta decizie. Înainte de elaborarea legislaţiei, în SUA a fost lansată o anchetă. Propunerea de adoptare a unui regulament privind brichetele prezentată de Comisia pentru siguranţa produselor pentru consumatori din SUA (Consumer Product Safety Commission) estima în 1993 că utilizarea de către copii a brichetelor provoacă anual 5 000 de incendii, 1 150 de răniri şi 170 de decese în SUA.

(7) Cerinţa de introducere a unor caracteristici de siguranţă pentru copii a fost introdusă în 1994. În 2002, un studiu realizat în SUA privind eficienţa cerinţei respective a raportat o reducere cu 60% a incendiilor, rănirilor şi deceselor.

(8) Consultarea statelor membre în cadrul comitetului instituit prin articolul 15 din Directiva 2001/95/CE a stabilit că există diferenţe semnificative între statele membre în ceea ce priveşte abordarea riscului implicat de brichetele fără caracteristici de siguranţă pentru copii.

(9) Există două standarde tehnice legate de siguranţa brichetelor: Standardul european şi internaţional EN ISO 9994:2002 "Brichete - Specificaţii de siguranţă", care stabileşte specificaţii privind calitatea, fiabilitatea şi siguranţa brichetelor în combinaţie cu procedurile adecvate de testare a fabricării, dar care nu include specificaţii de siguranţă pentru copii, şi standardul european EN 13869:2002 "Brichete - Caracteristici de siguranţă pentru copii la brichete - Cerinţe de siguranţă şi metode de încercare", care stabileşte specificaţiile de siguranţă pentru copii.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...