Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 441/2006 de acceptare a unor angajamente oferite în cadrul procedurii antidumping privind importurile anumitor tuburi şi ţevi obţinute fără sudură, din fier sau din oţel, originare, între altele, din România Număr celex: 32006D0441

În vigoare de la 29.06.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 23 iunie 2006
de acceptare a unor angajamente oferite în cadrul procedurii
antidumping privind importurile anumitor tuburi şi ţevi obţinute fără
sudură, din fier sau din oţel, originare, între altele, din România
(2006/441/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 384/96 al Consiliului din 22 decembrie 1995 privind protecţia împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea ţărilor care nu sunt membre ale Comunităţii Europene1, în special articolul 8 alineatul (1),

după consultarea comitetului consultativ,

întrucât:

A. PROCEDURA

(1) La 31 martie 2005, Comisia a anunţat, printr-un aviz publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene2, deschiderea, între altele, a unei proceduri antidumping privind importurile în Comunitate ale anumitor tuburi şi ţevi obţinute fără sudură, din fier sau din oţel, originare din Croaţia, din România, din Rusia şi din Ucraina.

(2) Constatările şi concluziile definitive ale anchetei sunt expuse în Regulamentul (CE) nr. 954/20063 al Consiliului de instituire, între altele, a unui drept antidumping definitiv pentru importurile anumitor tuburi şi ţevi obţinute fără sudură, din fier sau din oţel, originare din Croaţia, România, Rusia şi Ucraina.

B. ANGAJAMENTE

(3) Înainte de adoptarea unor măsuri antidumping definitive, producătorii-exportatori români menţionaţi în continuare care au acceptat să coopereze ("producătorii-exportatori") au oferit angajamente de preţ în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 384/96 ("regulamentul de bază"):

- SC Artrom SA

- SC Silcotub SA

- SC Mittal Steel Roman SA

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...