Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 264/2006 privind anumite măsuri de protecţie împotriva bolii Newcastle în România [notificată cu numărul C(2006) 892] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32006D0264

În vigoare de la 04.04.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 27 martie 2006
privind anumite măsuri de protecţie împotriva bolii Newcastle în
România [notificată cu numărul C(2006) 892]
(Text cu relevanţă pentru SEE) (2006/264/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva 91/496/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 de stabilire a principiilor privind organizarea controalelor sanitar-veterinare ale animalelor provenite din ţări terţe introduse în Comunitate şi de modificare a Directivelor 89/662/CEE, 90/425/CEE şi 90/675/CEE1, în special articolul 18,

având în vedere Directiva 97/78/CE a Consiliului din 18 decembrie 1997 de stabilire a principiilor de bază ale organizării controalelor veterinare pentru produsele care provin din ţări terţe şi sunt introduse în Comunitate2, în special articolul 22,

întrucât:

(1) Boala Newcastle este o boală virală deosebit de contagioasă, care afectează păsările de curte şi alte păsări şi există riscul pătrunderii agentului patogen ca urmare a schimburilor internaţionale cu păsări de curte vii şi produse din carne de pasăre.

(2) România a notificat Comisiei existenţa de focare de boală Newcastle pe teritoriul său.

(3) Ţinând seama de riscul pentru sănătatea animală pe care îl reprezintă introducerea bolii în Comunitate, trebuie luate măsuri privind importurile din România de păsări de curte, de ratite, de vânat cu pene de crescătorie şi de vânat cu pene sălbatic viu şi de ouă destinate incubaţiei de la aceste specii.

(4) România a furnizat între timp informaţii mai ample cu privire la situaţia sanitar-veterinară şi a solicitat o regionalizare, pentru ca numai importurile în Comunitate din regiunile afectate de boală să fie suspendate, având în vedere faptul că situaţia din restul ţării pare satisfăcătoare. Informaţiile disponibile în prezent permit limitarea măsurilor de protecţie la anumite regiuni.

(5) Informaţiile prezentate Comisiei indică faptul că boala a fost suspectată pentru prima dată în România la 22 noiembrie 2005.

(6) Prin urmare, trebuie suspendate importurile în Comunitate de carne proaspătă de pasăre de curte, de ratite, de vânat cu pene de crescătorie şi de vânat cu pene sălbatic care provin din regiunile româneşti afectate, precum şi importurile de preparate din carne şi de produse din carne sau care conţin carne de la speciile în cauză, obţinute din păsări sacrificate după 1 octombrie 2005.

(7) Decizia 2005/432/CE a Comisiei din 3 iunie 2005 de stabilire a condiţiilor de sănătate animală şi publică, precum şi a modelelor de certificate pentru importul de produse din carne destinate consumului uman, provenind din ţări terţe şi de abrogare a Deciziilor 97/41/CE, 97/221/CE şi 97/222/CE3 întocmeşte lista ţărilor terţe sau a părţilor din ţări terţe din care se autorizează importul de produse din carne în Comunitate, precum şi regimurile de tratament considerate eficiente în inactivarea anumitor agenţi patogeni.

(8) Pentru a limita riscul de transmitere a bolii prin intermediul produselor reglementate prin Decizia 2005/432/CE, trebuie aplicat un tratament adecvat în funcţie de situaţia sanitar-veterinară a ţării de origine şi a speciilor de la care provine carnea. Trebuie să se autorizeze în continuare importurile de produse din carne de pasăre din regiunile româneşti afectate, tratate la o temperatură de cel puţin 70°C.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...