Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 2201/2003 privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000 Număr celex: 32003R2201

În vigoare de la 23.12.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 2201/2003 AL CONSILIULUI
din 27 noiembrie 2003
privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor
judecătoreşti în materie matrimonială şi în materia
răspunderii părinteşti, de abrogare a Regulamentului
(CE) nr. 1347/2000

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 61 litera (c) şi articolul 67 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European3,

întrucât:

(1) Comunitatea Europeană şi-a stabilit ca obiectiv crearea unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie în cadrul căruia se asigură libera circulaţie a persoanelor. În acest scop, Comunitatea adoptă, în special, măsurile în domeniul cooperării judiciare în materie civilă necesare pentru buna funcţionare a pieţei interne.

(2) Consiliul European de la Tampere a aprobat principiul recunoaşterii reciproce a hotărârilor judiciare ca piatră de temelie pentru crearea unui spaţiu judiciar veritabil şi a identificat dreptul de vizită ca o prioritate.

(3) Regulamentul (CE) nr. 1347/2000 al Consiliului din 29 mai 20004 stabileşte normele privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti faţă de copiii comuni, pronunţate cu ocazia acţiunilor matrimoniale. Conţinutul prezentului regulament a fost preluat în mare parte din Convenţia din 28 mai 1998 având acelaşi obiect5.

(4) La 3 iulie 2000, Franţa a prezentat o iniţiativă în vederea adoptării unui regulament al Consiliului privind executarea reciprocă a hotărârilor privind dreptul de vizită a copiilor6.

(5) În vederea garantării egalităţii tuturor copiilor, prezentul regulament reglementează toate hotărârile în materia răspunderii părinteşti, inclusiv măsurile de protecţie a copilului, independent de orice legătură cu o procedură matrimonială.

___________

1 JO C 203 E, 27.8.2002, p. 155.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...