Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 2081/2003 privind nomenclatura ţărilor şi teritoriilor pentru statisticile comerţului exterior al Comunităţii şi ale comerţului între statele membre Număr celex: 32003R2081

În vigoare de la 28.11.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 2081/2003 AL COMISIEI
din 27 noiembrie 2003
privind nomenclatura ţărilor şi teritoriilor pentru statisticile
comerţului exterior al Comunităţii şi ale comerţului
între statele membre
(Text cu relevanţă pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1172/95 al Consiliului din 22 mai 1995 privind statisticile referitoare la schimbul de mărfuri între Comunitate şi statele membre, pe de o parte, şi ţările terţe1, pe de altă parte, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 374/982, în special articolul 9,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1779/2002 al Comisiei din 4 octombrie 2002 privind nomenclatura ţărilor şi teritoriilor pentru statisticile comerţului exterior al Comunităţii şi ale comerţului între statele sale membre3 a stabilit versiunea valabilă la 1 ianuarie 2003 a nomenclaturii respective.

(2) Codificarea alfabetică a ţărilor şi teritoriilor trebuie să se bazeze pe standardul ISO alpha 2 în vigoare, cu condiţia ca acesta să fie compatibil cu cerinţele legislaţiei comunitare.

(3) Anumite schimbări intervenite în raport cu anumite coduri fac necesară stabilirea unei noi versiuni a acestei nomenclaturi.

(4) Cu toate acestea, este de dorit să se prevadă o perioadă de tranziţie care să permită anumitor state membre să se adapteze la modificările introduse. Este necesar, pentru simplificare, ca această perioadă de tranziţie să ia sfârşit la momentul punerii în aplicare a dispoziţiilor de revizuire a regulilor privind documentul administrativ unic.

(5) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru statisticile comerţului cu mărfuri cu ţările terţe,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

1 JO L 118, 25.5.1995, p. 10.

2 JO L 48, 19.2.1998, p. 6.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...