Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1567/2003 privind ajutorul pentru politicile şi acţiunile privind sănătatea reproductivă şi sexuală şi drepturile conexe în ţările în curs de dezvoltare Număr celex: 32003R1567

În vigoare de la 06.09.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 1567/2003 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN
ŞI AL CONSILIULUI
din 15 iulie 2003
privind ajutorul pentru politicile şi acţiunile privind sănătatea
reproductivă şi sexuală şi drepturile conexe în ţările
în curs de dezvoltare

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 179,

având în vedere propunerea Comisiei1,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat2,

întrucât:

___________

1 JO C 151 E, 25.6.2002, p. 260.

2 Avizul Parlamentului European din 13 februarie 2003 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) şi decizia Consiliului din 16 iunie 2003.

(1) Comunitatea este foarte preocupată de condiţiile de sănătate a reproducerii şi sănătate sexuală a femeilor şi bărbaţilor, în special a celor cu vârsta cuprinsă între 15 şi 49 de ani care locuiesc în ţările în curs de dezvoltare. Rata ridicată a mortalităţii şi morbidităţii materne, lipsa serviciilor de sănătate şi de îngrijire medicală, a echipamentelor şi informaţiilor complete, sigure şi fiabile în materie de sănătate a reproducerii şi sexuală, precum şi propagarea HIV/SIDA subminează eforturile de eradicare a sărăciei, de favorizare a dezvoltării durabile, de lărgire a posibilităţilor şi menţinere a bunăstării în ţările în curs de dezvoltare.

(2) În materie de sănătate a reproducerii şi sănătate sexuală şi drepturi conexe, libertatea de alegere individuală a femeilor, bărbaţilor şi adolescenţilor prin accesul corespunzător la informaţii, educaţie şi servicii constituie un element important al progresului şi dezvoltării şi necesită o intervenţie din partea autorităţilor publice, precum şi o responsabilitate individuală.

(3) Dreptul fiecărei persoane de a se bucura de cea mai bună stare a sănătăţii fizice şi psihice este un drept fundamental conform dispoziţiilor articolului 25 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. Peste o cincime din populaţia globului nu beneficiază de acest drept.

(4) Articolul 35 din Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene face apel pentru a se asigura un înalt nivel de protecţie a sănătăţii oamenilor în definirea şi punerea în aplicare a ansamblului de politici şi activităţi ale Uniunii.

(5) Comunitatea şi statele sale membre recunosc dreptul fiecărei persoane de a alege liber numărul copiilor pe care să îi aibă şi intervalul la care să îi nască. Acestea condamnă orice încălcare a drepturilor omului sub forma avortului obligatoriu, sterilizării forţate, pruncuciderii, respingerii sau abandonării copiilor nedoriţi sau a tratamentelor rele aplicate acestora ca mijloc de reducere a creşterii demografice.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...