Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 882/2003 de stabilire a unui sistem de urmărire şi verificare a tonului Număr celex: 32003R0882

În vigoare de la 23.05.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 882/2003 AL CONSILIULUI
din 19 mai 2003
de stabilire a unui sistem de urmărire şi verificare a tonului

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

întrucât:

(1) Comunitatea are interese în materie de pescuit în estul Pacificului şi a iniţiat procedura de aderare la Comisia interamericană pentru tonul tropical, denumită în continuare "CITT" şi, conform obligaţiilor de cooperare în temeiul Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite privind dreptul mării, Comunitatea a decis să aplice măsurile adoptate de CITT în aşteptarea aderării sale la această organizaţie.

(2) Comunitatea a semnat Acordul privind programul internaţional pentru conservarea delfinilor3, denumit în continuare "APICD" şi a decis să-l aplice temporar prin Decizia 1999/386/CE4, în aşteptarea aprobării depline. Prin urmare, Comunitatea trebuie să aplice dispoziţiile acordului, al cărui secretariat este asigurat de CITT.

___________

1 JO C 304 E, 30.10.2001, p. 212.

2 Aviz emis la 27 martie 2003 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

3 JO L 132, 27.5.1999, p. 3.

4 JO L 147, 12.6.1999, p. 23.

(3) În iulie 1999, părţile contractante la APICD au decis să instituie un sistem de urmărire şi verificare a tonului capturat în zona de aplicare a acordului. În consecinţă, Comunitatea ar trebui să instituie un sistem de urmărire şi verificare a tonului capturat în zona de aplicare a acordului, de către navele care operează în cadrul APICD. Scopul sistemului menţionat este de a permite distincţia dintre tonul fără riscuri pentru delfini şi tonul cu riscuri pentru delfini din momentul capturării acestuia până în momentul când este pregătit pentru vânzarea cu amănuntul. Sistemul pleacă de la premisa că, din momentul capturării, în timpul debarcării, depozitării, transferului şi prelucrării, tonul fără riscuri pentru delfini este identificat ca atare.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...