Back

Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 8/2003 de îmbunătăţire a accesului la justiţie în litigiile transfrontaliere prin stabilirea unor norme minime comune privind asistenţa judiciară acordată în astfel de litigii Număr celex: 32003L0008

În vigoare de la 31.01.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA NR. 2003/8/CE A CONSILIULUI
din 27 ianuarie 2003
de îmbunătăţire a accesului la justiţie în litigiile transfrontaliere
prin stabilirea unor norme minime comune privind asistenţa judiciară
acordată în astfel de litigii

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 61 litera (c) şi articolul 67,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social3,

întrucât:

___________

1 JO C 103 E, 30.4.2002, p. 368

2 Aviz emis la 25 septembrie 2002 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

3 JO C 221, 17.9.2002, p. 64.

(1) Uniunea Europeană şi-a stabilit ca obiectiv menţinerea şi dezvoltarea unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie, în cadrul căruia se asigură libera circulaţie a persoanelor. Pentru realizarea treptată a unui astfel de spaţiu, Comunitatea trebuie să adopte, între altele, măsurile în domeniul cooperării judiciare în materie civilă care sunt necesare pentru buna funcţionare a pieţei interne.

(2) Articolul 65 litera (c) din tratat prevede, între altele, măsuri ce vizează eliminarea obstacolelor în calea bunei desfăşurări a procedurilor civile, la nevoie prin înlesnirea compatibilităţii normelor de procedură civilă aplicabile în statele membre.

(3) Consiliul European, întrunit la Tampere la 15 şi 16 octombrie 1999, a invitat Consiliul să stabilească standarde minime care să garanteze un nivel corespunzător de asistenţă judiciară în cauzele transfrontaliere în întreaga Uniune.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...