Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia-cadru nr. 568/2003 privind combaterea corupţiei în sectorul privat Număr celex: 32003F0568

În vigoare de la 31.07.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA-CADRU 2003/568/JAI A CONSILIULUI
din 22 iulie 2003
privind combaterea corupţiei în sectorul privat

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29, articolul 31 alineatul (1), litera (e) şi articolul 34 alineatul (2), litera (b),

având în vedere iniţiativa Regatului Danemarcei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

întrucât:

(1) În cursul ultimilor ani a avut loc, o dată cu globalizarea, o creştere a schimburilor transfrontaliere de bunuri şi servicii. Astfel, orice act de corupţie apărut în sectorul privat al unui stat membru nu mai este doar o problemă naţională, ci şi o problemă transnaţională împotriva căreia o acţiune comună a Uniunii Europene constituie instrumentul de luptă cel mai eficient.

(2) La data de 27 septembrie 1996, Consiliul a adoptat Actul de elaborare a unui Protocol la Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene3. Acest protocol, care a intrat în vigoare la data de 17 octombrie 2002, defineşte infracţiunile legate de corupţie şi prevede sancţiunile armonizate pentru aceste infracţiuni.

(3) La data de 26 mai 1997, Consiliul a adoptat o Convenţie cu privire la combaterea actelor de corupţie care implică funcţionari ai Comunităţilor Europene sau funcţionari ai statelor membre ale Uniunii Europene4.

(4) La data de 22 decembrie 1998, Consiliul a adoptat, de asemenea, Acţiunea Comună 98/742/JAI privind corupţia în sectorul privat5. Cu ocazia adoptării acestei acţiuni comune, Consiliul a dat o declaraţie prin care se recunoştea că acţiunea comună reprezenta un prim pas la nivelul Uniunii Europene în combaterea acestui tip de corupţie şi că, având în vedere rezultatele evaluării realizate în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) al acestei acţiuni comune, ulterior se vor lua alte măsuri în acest domeniu. Deocamdată nu există un raport privind transpunerea în legislaţia naţională a acestei acţiuni comune de către statele membre.

(5) La data de 13 iunie 2002, Consiliul a adoptat Decizia-cadru 2002/584/JAI privind mandatul european de arestare şi procedurile de predare între statele membre6, care include corupţia pe lista infracţiunilor ce intră în sfera de aplicare a mandatului european de arestare, pentru care nu se cere o verificare prealabilă a dublei incriminări.

(6) În conformitate cu articolul 29 din Tratatul privind Uniunea Europeană, obiectivul Uniunii este acela de a oferi cetăţenilor un nivel ridicat de protecţie într-un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie, obiectiv care trebuie realizat prin prevenirea şi prin combaterea criminalităţii, organizate sau de alt tip, şi în special a corupţiei.

(7) În conformitate cu punctul (48) al Concluziilor Consiliului European de la Tampere din 15 şi 16 octombrie 1999, corupţia este un domeniu deosebit de important atunci când este vorba de stabilirea unor reguli minime referitoare la conţinutul unei infracţiuni în statele membre şi la sancţiunile aplicabile.

(8) O Convenţie a Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) privind combaterea mituirii funcţionarilor publici străini în tranzacţiile comerciale internaţionale a fost adoptată la data de 21 noiembrie 1997 de către o conferinţă de negociere; de asemenea, Consiliul Europei a adoptat o Convenţie penală privind corupţia, deschisă semnării de la data de 27 ianuarie 1999. Această Convenţie este însoţită de un Acord privind constituirea Grupului de State de combatere a corupţiei (GRECO). De asemenea, au început şi negocierile în vederea încheierii unei Convenţii a Naţiunilor Unite privind combaterea corupţiei.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...