Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia-cadru nr. 80/2003 privind protecţia mediului prin dreptul penal Număr celex: 32003F0080

În vigoare de la 05.02.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA-CADRU 2003/80/JAI A CONSILIULUI
din 27 ianuarie 2003
privind protecţia mediului prin dreptul penal

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29, articolul 31 litera (e) şi articolul 34 alineatul (2), litera (b),

având în vedere iniţiativa Regatului Danemarcei1,

având în vedere avizele Parlamentului European2,

întrucât:

(1) Uniunea este preocupată de creşterea infracţiunilor împotriva mediului şi de efectele acestora, care depăşesc din ce în ce mai des frontierele statelor în care se săvârşesc aceste infracţiuni.

(2) Aceste infracţiuni constituie o ameninţare pentru mediu şi, în consecinţă, trebuie să primească un răspuns foarte ferm.

(3) Infracţiunile împotriva mediului reprezintă o problemă comună a statelor membre, care ar trebui, în consecinţă, să acţioneze concertat pentru a proteja mediul pe plan penal3.

(4) Comisia a prezentat, în martie 2001, o propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului referitoare la protecţia mediului prin dreptul penal4, întemeiată pe articolul 175 alineatul (1) din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene.

(5) Consiliul a considerat oportună integrarea în prezenta decizie-cadru a mai multor dispoziţii de fond care figurează în propunerea de directivă, în special cele ce definesc faptele pe care statele membre ar trebui să le considere infracţiuni, în temeiul dreptului intern.

(6) Parlamentul European şi-a dat avizul cu privire la directiva propusă la 9 aprilie 2002. Comisia a prezentat o propunere modificată de directivă în octombrie 2002, în temeiul articolului 250 alineatul (2) din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene. Consiliul nu a considerat necesară modificarea prezentei decizii-cadru pe această bază.

(7) Consiliul a examinat propunerea, dar a ajuns la concluzia că majoritatea necesară adoptării acesteia de către Consiliu nu poate fi obţinută. Majoritatea respectivă consideră că propunerea depăşeşte competenţele atribuite Comunităţii prin Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi că obiectivele urmărite ar putea fi atinse prin adoptarea unei decizii-cadru, pe baza Titlului VI din Tratatul privind Uniunea Europeană. În afară de aceasta, Consiliul consideră că prezenta decizie-cadru, întemeiată pe articolul 34 din Tratatul privind Uniunea Europeană, constituie un instrument corespunzător pentru a impune statelor membre obligaţia de a prevedea sancţiuni penale. Propunerea modificată prezentată de Comisie nu este de natură să modifice poziţia Consiliului în această privinţă.

(8) Infracţiunile împotriva mediului ar trebui să angajeze nu numai răspunderea persoanelor fizice, ci şi pe cea a persoanelor juridice.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...