Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 847/2003 privind măsurile de control şi sancţiunile penale referitoare la noile droguri sintetice 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 şi TMA-2 Număr celex: 32003D0847

În vigoare de la 06.12.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA 2003/847/JAI A CONSILIULUI
din 27 noiembrie 2003
privind măsurile de control şi sancţiunile penale referitoare la noile
droguri sintetice 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 şi TMA-2

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană,

având în vedere Acţiunea Comună 97/396/JAI a Consiliului din 16 iunie 1997 privind schimbul de informaţii, evaluarea riscului şi controlul noilor droguri sintetice1, în special articolul 5 alineatul (1),

având în vedere iniţiativa Republicii Italiene,

întrucât:

(1) Au fost elaborate rapoarte de evaluare a riscurilor cu privire la 2C-I (2,5-dimetoxi-4iodofenetilamină), 2C-T-2 (2,5-dimetoxi-4-etiltiofenetilamină), 2C-T-7 (2,5-dimetoxi-4(n)-propiltiofenetilamină) şi TMA-2 (2,4,5-trimetoxiamfetamină), în temeiul articolului 4 alineatul (3) din Acţiunea Comună 97/396/JAI, cu ocazia unei reuniuni convocate sub auspiciile Comitetului Ştiinţific al Observatorului European pentru Droguri şi Toxicomanie.

(2) 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 şi TMA-2 sunt derivaţi ai amfetaminei având caracteristicile structurale ale fenetilaminelor, care sunt asociate cu activitatea halucinogenă şi stimulativă. Nu s-au raportat cazuri de intoxicaţii letale sau neletale ca urmare a consumului de 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 şi TMA-2 în interiorul Comunităţii Europene. Cu toate acestea, 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 şi TMA-2 sunt droguri halucinogene care prezintă riscuri potenţiale comune cu ale altor substanţe halucinogene, cum ar fi 2C-B, DOB, TMA şi DOM, deja clasificate în Tabelele I sau II din Convenţia Naţiunilor Unite din 1971 privind substanţele psihotrope. Prin urmare, nu poate fi exclus un risc de toxicitate acută sau cronică.

(3) 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 şi TMA-2 nu sunt menţionate în prezent în nici unul dintre Tabelele anexate la Convenţia Naţiunilor Unite din 1971 privind substanţele psihotrope.

(4) În prezent, 2C-I şi 2C-T-2 sunt controlate în temeiul legislaţiei naţionale privind drogurile din cinci state membre; 2C-T-7 şi TMA-2 sunt controlate în patru state membre.

(5) 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 şi TMA-2 nu au nici o valoare terapeutică sau utilizare industrială.

(6) 2C-I a fost identificat în patru state membre; 2C-T-2 şi 2C-T-7 au fost identificate în şase state membre; TMA-2 a fost identificat în cinci state membre. În prezent, un stat membru a raportat un caz de trafic internaţional cu 2C-T-2, implicând două state membre; nu s-a raportat trafic internaţional cu 2C-I, 2C-T-7 sau TMA-2. Laboratoarele implicate în producţia de 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 şi TMA-2 au fost puse sub sechestru în trei state membre. În unul dintre aceste state membre, captura unei cantităţi însemnate de 2C-H, substanţă intermediară utilizată ca precursor, şi a unei documentaţii, sugerează existenţa unei producţii de 2C-I. Precursorii chimici principali ai 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 şi TMA-2 sunt disponibili în comerţ.

(7) 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 şi TMA-2 ar trebui să fie supuse de către statele membre unor măsuri de control şi sancţiunilor penale, prevăzute de legislaţia acestora, în conformitate cu obligaţiile care le revin în temeiul Convenţiei Naţiunilor Unite din 1971 privind substanţele psihotrope, în ceea ce priveşte substanţele enumerate în Tabelele I sau II din convenţia menţionată,

DECIDE:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...