Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 861/2003 privind analiza şi cooperarea cu privire la monedele euro falsificate Număr celex: 32003D0861

În vigoare de la 12.12.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 8 decembrie 2003
privind analiza şi cooperarea cu privire la monedele euro falsificate
(2003/861/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 123 alineatul (4) a treia teză,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene1,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1338/2001 al Consiliului din 28 iunie 2001 de definire a măsurilor necesare protecţiei monedei euro împotriva falsificării2, în special articolul 5, prevede analizarea şi clasificarea monedelor euro false de către Centrul naţional de analiză a monedelor (CNAM) din fiecare stat membru şi de către Centrul Tehnic şi Ştiinţific European (CTSE). Comisia asigură, din 2000, cadrul necesar coordonării acţiunilor pertinente ale acestor autorităţi tehnice.

(2) Din octombrie 2001, CTSE îşi desfăşoară provizoriu activitatea la Monetăria din Paris, beneficiind de gestionare şi de asistenţă administrativă din partea Comisiei, în conformitate cu schimbul de scrisori dintre preşedinţia Consiliului şi ministrul de finanţe francez, din 28 februarie şi 9 iunie 2000.

(3) Pentru a garanta continuitatea şi independenţa acţiunilor de protecţie a monedelor euro împotriva falsificării, Comisiei trebuie să-i fie atribuită responsabilitatea de a supraveghea buna desfăşurare a activităţilor CTSE şi de a asigura coordonarea acţiunilor autorităţilor tehnice competente în acest domeniu,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO C 202, 27.8.2003, p. 31.

2 JO L 181, 4.7.2001, p. 6.

Articolul 1

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...