Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 330/2002 privind declasificarea Reţelei de consultări Schengen (specificaţii tehnice) Număr celex: 32003D0330

În vigoare de la 13.05.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 19 decembrie 2002
privind declasificarea Reţelei de consultări Schengen
(specificaţii tehnice)
(2003/330/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 207,

întrucât:

(1) Documentul SCH/II-Vision (99) 5 defineşte, între altele, principiile care reglementează aplicarea procedurii informatizate de consultare, în scopul eliberării vizelor, a autorităţilor centrale prevăzute la articolul 17 alineatul (2) din Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 dintre guvernele statelor Uniunii Economice Benelux, al Republicii Federale Germania şi al Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, semnată la 19 iunie 1990 la Schengen.

(2) Decizia 2000/645/CE a Consiliului din 17 octombrie 2000 de rectificare a acquis-ului Schengen conţinut de Decizia SCH/Com-ex (94) 15 rev. a Comitetului Executiv Schengen1, a confirmat că documentul SCH/II-Vision (99) 5 face parte integrantă din acquis-ul Schengen. Articolul 2 din decizia menţionată prevede că acest document va fi clasificat drept confidenţial.

(3) Documentul SCH/II-Vision (99) 5 a fost modificat ulterior de deciziile Consiliului din 24 aprilie 2001 şi 19 decembrie 2002, în conformitate cu dispoziţiile articolului 1 din Regulamentul (CE) nr. 789/2001 al Consiliului din 24 aprilie 2001 care rezervă Consiliului competenţele de executare în ceea ce priveşte anumite norme metodologice şi proceduri de examinare a cererilor de viză2.

(4) În prezent trebuie să se declasifice parţial documentul SCH/II-Vision (99) 5, astfel cum a fost modificat ulterior [denumit în continuare "Reţeaua de consultări Schengen (specificaţii tehnice)"]; celelalte părţi din Reţeaua de consultări Schengen (specificaţii tehnice) trebuie declasificate până la gradul "Restreint UE".

(5) Este necesar să se abroge articolul 2 din Decizia 2000/645/CE, astfel încât deciziile viitoare referitoare la clasificarea Reţelei de consultări Schengen (specificaţii tehnice) să poată fi luate în conformitate cu normele uzuale de clasificare a documentelor, astfel cum sunt acestea definite de Decizia 2001/264/CE a Consiliului din 19 martie 2001 de adoptare a regulamentului de securitate al Consiliului3,

DECIDE:

___________

1 JO L 272, 25.10.2000, p. 24.

2 JO L 116, 26.4.2001, p. 2.

3 JO L 101, 11.4.2001, p. 1.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...