Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 170/2003 privind folosirea comună a ofiţerilor de legătură detaşaţi de autorităţile de aplicare a legii din statele membre Număr celex: 32003D0170

În vigoare de la 12.03.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA 2003/170/JAI A CONSILIULUI
din 27 februarie 2003
privind folosirea comună a ofiţerilor de legătură detaşaţi de
autorităţile de aplicare a legii din statele membre

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 30 alineatul (1) literele (a), (b) şi (c), articolul 30 alineatul (2) litera (c) şi articolul 34 alineatul (2) litera (c),

având în vedere iniţiativa Regatului Danemarcei(1),

având în vedere avizul Parlamentului European(2),

întrucât:

(1) La reuniunea sa din 3 decembrie 1998, Consiliul Justiţie şi Afaceri Interne a adoptat Planul de acţiune al Consiliului şi al Comisiei referitor la modalităţile optime de punere în aplicare a dispoziţiilor Tratatului de la Amsterdam privind crearea unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie(3) care la punctul (48) prevede că, în termen de cinci ani de la data intrării în vigoare a Tratatului, trebuie adoptate măsuri pentru promovarea cooperării şi a iniţiativelor comune în domeniul formării, al schimburilor de ofiţeri de legătură, al detaşării, al folosirii echipamentelor şi al cercetării criminalistice.

(2) La reuniunea sa de la Viena, din 11 şi 12 decembrie 1998, Consiliul European, la punctul (83) al concluziilor, a aprobat planul de acţiune al Consiliului şi al Comisiei referitor la modalităţile optime de punere în aplicare a dispoziţiilor Tratatului de la Amsterdam privind crearea unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie şi, la alineatul (89) al aceloraşi concluzii, a solicitat o consolidare a acţiunii împotriva criminalităţii organizate, bazată pe noile posibilităţi oferite de tratat.

(3) La reuniunea sa de la Tampere, din 15 şi 16 octombrie 1999, Consiliul European a invitat Consiliul şi Comisia ca, în strânsă cooperare cu Parlamentul European, să promoveze punerea în aplicarea integrală şi imediată a Tratatului de la Amsterdam, pe baza Planului de acţiune adoptat la 3 decembrie 1998 de Consiliul Justiţie şi Afaceri Interne şi aprobat de Consiliul European la reuniunea sa de la Viena din 11 şi 12 decembrie 1998, precum şi a orientărilor politice şi obiectivelor concrete de aprofundare a cooperării poliţieneşti, în scopul luptei împotriva criminalităţii transfrontaliere stabilite la reuniunea de la Tampere.

___________

(1) JO C, 176, din 24.7.2002, p. 8.

(2) Avizul Parlamentului European din 20 noiembrie 2002 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(3) JO C 19, 23.1.1999, p. 1.

(4) La reuniunea sa de la Helsinki, din 10 şi 11 decembrie 1999, Consiliul European a cerut Uniunii Europene să îşi intensifice eforturile la nivel internaţional, prin consolidarea cooperării cu ţările terţe pentru reducerea cererii şi ofertei de substanţe stupefiante, precum şi ale justiţiei şi afacerilor interne. De asemenea, Consiliul European a atras atenţia că sunt necesare eforturile combinate ale tuturor autorităţilor interesate, un rol deosebit revenind Europol-ului.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...