Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 165/2003 privind instituirea Comitetului de servicii financiare Număr celex: 32003D0165

În vigoare de la 12.03.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 18 februarie 2003
privind instituirea Comitetului de servicii financiare
(2003/165/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

1. REAMINTEŞTE că, în concluziile sale din 3 decembrie 2002, Consiliul şi-a afirmat dorinţa de a lua o decizie cu privire la instituirea unui nou comitet cu rolul de a oferi consultanţă pentru Consiliu şi Comisie cu privire la o gamă de chestiuni ale pieţei financiare,

2. în consecinţă, INSTITUIE Comitetul de servicii financiare (denumit în continuare "Comitetul") ale cărui atribuţii vor fi:

- reflecţia strategică transsectorială, distinctă de procesul legislativ,

- contribuirea la definirea strategiei pe termen mediu şi lung pentru chestiunile privind serviciile financiare,

- luarea în discuţie a aspectelor specifice pe termen scurt,

- evaluarea progreselor realizate şi a punerii în aplicare,

- asigurarea de consultanţă politică şi monitorizarea atât a chestiunilor interne (de exemplu, piaţa unică, inclusiv punerea în aplicare a planului de acţiune în favoarea serviciilor financiare) cât şi a aspectelor externe (de exemplu, OMC);

3. ESTE DE ACORD cu următoarele, în ceea ce priveşte compoziţia, preşedinţia şi funcţionarea comitetului:

- Comisia şi fiecare membru al Consiliului numesc un reprezentant de nivel înalt şi un locţiitor în comitet; un reprezentant al Băncii Centrale Europene şi preşedinţii comitetelor de reglementare competente ale Comunităţii vor avea statut de observator,

- comitetul are un preşedinte şi un vicepreşedinte, numiţi dintre reprezentanţii statelor membre; preşedintele şi vicepreşedintele îşi exercită mandatul pentru o perioadă de doi ani; primul preşedinte este numit de către Comitetul economic şi financiar,

- statul membru al cărui reprezentant este numit preşedinte are un reprezentant în plus în comitet pentru perioada mandatului preşedintelui,

- preşedintele şi vicepreşedintele, împreună cu reprezentantul Comisiei, reprezentantul statului membru care deţine preşedinţia Consiliului pe durata mandatului, un reprezentant al secretariatului general al Consiliului şi un reprezentant al secretariatului comitetului economic şi financiar cooperează îndeaproape în vederea facilitării lucrărilor comitetului,

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...