Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 78/2003 de stabilire a orientările tehnice multianuale pentru Programul de cercetare al Fondului de cercetare pentru cărbune şi oţel Număr celex: 32003D0078

În vigoare de la 05.02.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 1 februarie 2003
de stabilire a orientările tehnice multianuale pentru Programul de
cercetare al Fondului de cercetare pentru cărbune şi oţel
(2003/78/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Protocolul anexat la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene privind consecinţele financiare ale expirării Tratatului Comunităţii Economice de Carbon şi Oţel (CECO) şi privind Fondul de cercetare pentru cărbune şi oţel,

având în vedere Decizia 2003/76/CE a Consiliului din 1 februarie 2003 de stabilire a măsurilor necesare punerii în aplicare a Protocolului anexat la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene privind consecinţele financiare ale expirării Tratatului CECO şi privind Fondul de cercetare pentru cărbune şi oţel1, în special articolul 4 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei2,

având în vedere avizul Parlamentului European3,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

Întrucât:

(1) Beneficiul din investiţiile valorii nete a activelor CECO în lichidare şi, după încheierea lichidării, a activelor Fondului de cercetare pentru cărbune şi oţel este alocat Fondului de cercetare pentru cărbune şi oţel şi este destinat exclusiv finanţării proiectelor de cercetare din afara Programului-cadru de cercetare în sectoarele cu legătură în industria cărbunelui şi a oţelului.

(2) Fondul de cercetare pentru cărbune şi oţel urmează să fie gestionat de Comisie în conformitate cu principii similare celor care reglementează programele CECO actuale de cercetare tehnică pentru cărbune şi oţel şi pe baza unor orientări multianuale care ar trebui să constituie o prelungire ideală a respectivelor programe CECO, prin asigurarea unei mari concentrări de activităţi de cercetare şi a suplimentării celor din Programul-cadru comunitar pentru cercetare şi dezvoltare tehnologică.

(3) În cadrul acestor activităţi de gestionare, Comisia este asistată de un comitet de gestiune format din reprezentanţii statelor membre precum şi grupuri consultative şi tehnice care reprezintă o paletă largă de interese ale industriilor şi altor părţi interesate.

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...