Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 541/2007 privind încheierea protocolului la Acordul de parteneriat şi cooperare de instituire a unui parteneriat între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Federaţia Rusă, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană Număr celex: 32007D0541

În vigoare de la 01.08.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI ŞI A COMISIEI
din 28 iunie 2007
privind încheierea protocolului la Acordul de parteneriat şi cooperare
de instituire a unui parteneriat între Comunităţile Europene şi statele
membre ale acestora, pe de o parte, şi Federaţia Rusă, pe de altă
parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a
României la Uniunea Europeană (2007/541/CE, Euratom)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE

ŞI COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 44 alineatul (2), articolul 47 alineatul (2) ultima teză, articolul 55, articolul 57 alineatul (2), articolul 71, articolul 80 alineatul (2), articolele 93, 94, 133 şi 181a, coroborate cu articolul 300 alineatul (2) teza a doua şi articolul 300 alineatul (3) primul paragraf,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, în special articolul 101 al doilea paragraf,

având în vedere Actul de aderare a Bulgariei şi a României, în special articolul 6 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

având în vedere aprobarea Consiliului în temeiul articolului 101 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice,

întrucât:

(1) Protocolul la Acordul de parteneriat şi cooperare, de instituire a unui parteneriat între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Federaţia Rusă, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, a fost semnat în numele Comunităţilor Europene şi al statelor membre ale acestora la 23 aprilie 2007.

(2) Până la intrarea sa în vigoare, protocolul a fost aplicat cu titlu provizoriu de la 23 aprilie 2007.

(3) Protocolul ar trebui aprobat,

DECID:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...