Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 527/2007 de autorizare a Bulgariei şi României în ceea ce priveşte derogarea de la Directiva 1999/105/CE a Consiliului privind comercializarea materialului forestier de reproducere cu privire la stocurile acumulate de la 1 ianuarie 2003 până la 31 decembrie 2006 [notificată cu numărul C(2007) 3541] Număr celex: 32007D0527

În vigoare de la 26.07.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 25 iulie 2007
de autorizare a Bulgariei şi României în ceea ce priveşte derogarea
de la Directiva 1999/105/CE a Consiliului privind comercializarea
materialului forestier de reproducere cu privire la stocurile
acumulate de la 1 ianuarie 2003 până la 31 decembrie 2006
[notificată cu numărul C(2007) 3541] (2007/527/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Actul de aderare a Bulgariei şi a României, în special articolul 42,

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 42 din Actul de aderare a Bulgariei şi a României, Comisia poate adopta măsuri tranzitorii, dacă aceste măsuri tranzitorii sunt necesare pentru a facilita tranziţia de la regimul existent în noile state membre la cel care rezultă în urma aplicării normelor comunitare veterinare şi de protecţie a plantelor. Aceste norme includ normele privind comercializarea materialului forestier de reproducere.

(2) Directiva 1999/105/CE a Consiliului din 22 decembrie 1999 privind comercializarea materialului forestier de reproducere(1) prevede că materialul forestier de reproducere poate fi comercializat numai în condiţiile în care sunt îndeplinite cerinţele articolului 6 alineatele (1) şi (3) din directivă.

(3) Directiva 1999/105/CE permite comercializarea până la epuizarea stocurilor de material forestier de reproducere acumulat înainte de 1 ianuarie 2003.

(4) Bulgaria şi România au informat Comisia şi celelalte state membre cu privire la existenţa stocurilor de material forestier de reproducere produs pe teritoriile lor de la 1 ianuarie 2003 până la 31 decembrie 2006. Comercializarea acestui material nu s-ar permite decât în cazul aprobării derogării de la dispoziţiile Directivei 1999/105/CE.

(5) Pentru ca aceste ţări să poată comercializa stocurile de material forestier de reproducere produs de la 1 ianuarie 2003 până la 31 decembrie 2006, acestora ar trebui să li se permită să comercializeze pe teritoriile lor, până la 31 decembrie 2009, material forestier de reproducere produs în perioada menţionată, în conformitate cu dispoziţiile lor naţionale aplicabile în perioada de producţie.

(6) Etichetele sau documentele însoţitoare ar trebui să indice faptul că acest material poate fi comercializat numai în statele membre în care a fost produs.

(7) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru seminţe şi material săditor pentru agricultură, horticultură şi silvicultură,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...