Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 869/2007 privind eliberarea garanțiilor legate de drepturile de import în cadrul anumitor contingente tarifare de import din sectorul cărnii de vită ca urmare a aderării Bulgariei și a României la Uniunea Europeană
Număr celex: 32007R0869

În vigoare de la 24.07.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

REGULAMENTUL (CE) NR. 869/2007 AL COMISIEI
din 23 iulie 2007
privind eliberarea garanțiilor legate de drepturile de import în cadrul
anumitor contingente tarifare de import din sectorul cărnii de vită
ca urmare a aderării Bulgariei și a României la Uniunea Europeană

COMISIA COMUNITÃȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de aderare a Bulgariei și a României,

având în vedere Actul de aderare a Bulgariei și a României, în special articolul 41,

întrucât:

(1) Până la 31 decembrie 2006, importurile în Comunitate de anumite bovine vii în cadrul contingentelor tarifare de import deschise cu Bulgaria sau România pe o bază multianuală prin Regulamentul (CE) nr. 1217/2005 al Comisiei din 28 iulie 2005 de stabilire a normelor de aplicare a unui contingent tarifar pentru anumite bovine vii originare din Bulgaria, prevăzut de Decizia 2003/286/CE a Consiliului(1), și prin Regulamentul (CE) nr. 1241/2005 al Comisiei din 29 iulie 2005 de stabilire a normelor de aplicare a unui contingent tarifar pentru anumite bovine vii originare din România, prevăzut de Decizia 2003/18/CE a Consiliului(2), au făcut obiectul alocării de drepturi de import gestionate prin licențe de import. Începând cu data de 1 ianuarie 2007, nu a mai fost posibilă utilizarea acestor licențe de import pentru acest tip de comerț.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...