Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 869/2007 privind eliberarea garanţiilor legate de drepturile de import în cadrul anumitor contingente tarifare de import din sectorul cărnii de vită ca urmare a aderării Bulgariei şi a României la Uniunea Europeană Număr celex: 32007R0869

În vigoare de la 24.07.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 869/2007 AL COMISIEI
din 23 iulie 2007
privind eliberarea garanţiilor legate de drepturile de import în cadrul
anumitor contingente tarifare de import din sectorul cărnii de vită
ca urmare a aderării Bulgariei şi a României la Uniunea Europeană

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de aderare a Bulgariei şi a României,

având în vedere Actul de aderare a Bulgariei şi a României, în special articolul 41,

întrucât:

(1) Până la 31 decembrie 2006, importurile în Comunitate de anumite bovine vii în cadrul contingentelor tarifare de import deschise cu Bulgaria sau România pe o bază multianuală prin Regulamentul (CE) nr. 1217/2005 al Comisiei din 28 iulie 2005 de stabilire a normelor de aplicare a unui contingent tarifar pentru anumite bovine vii originare din Bulgaria, prevăzut de Decizia 2003/286/CE a Consiliului(1), şi prin Regulamentul (CE) nr. 1241/2005 al Comisiei din 29 iulie 2005 de stabilire a normelor de aplicare a unui contingent tarifar pentru anumite bovine vii originare din România, prevăzut de Decizia 2003/18/CE a Consiliului(2), au făcut obiectul alocării de drepturi de import gestionate prin licenţe de import. Începând cu data de 1 ianuarie 2007, nu a mai fost posibilă utilizarea acestor licenţe de import pentru acest tip de comerţ.

(2) Anumite drepturi de import acordate în iulie 2006 şi valabile în mod normal până la 30 iunie 2007 nu au fost utilizate deloc sau au fost utilizate numai parţial. Neîndeplinirea angajamentelor asumate în raport cu aceste drepturi de import ar trebui să atragă după sine reţinerea garanţiei constituite. Dat fiind faptul că astfel de angajamente nu mai pot fi îndeplinite după aderarea Bulgariei şi a României, este necesar să se adopte, cu efect de la data aderării acestor două ţări, o măsură care să prevadă eliberarea garanţiilor legate de drepturile de import în cadrul contingentelor tarifare de import respective.

(3) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a cărnii de vită şi mânzat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

(1) JO L 199, 29.7.2005, p. 33. Regulament abrogat prin Regulamentul (CE) nr. 1965/2006 (JO L 408, 30.12.2006, p. 26).

(2) JO L 200, 30.7.2005, p. 38. Regulament abrogat prin Regulamentul (CE) nr. 1965/2006.

Articolul 1

(1) La cererea părţilor interesate, garanţiile legate de drepturile de import constituite prin aplicarea articolului 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1217/2005 şi a articolului 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1241/2005 se eliberează, sub rezerva îndeplinirii următoarelor condiţii:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...