Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 2560/2001 privind plăţile transfrontaliere în euro Număr celex: 32001R2560

În vigoare de la 28.12.2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL
CONSILIULUI (CE) nr. 2560/2001
din 19 decembrie 2001
privind plăţile transfrontaliere în euro

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 95 alin. (1),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social2,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene3,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută în art. 251 din Tratat4,

întrucât:

(1) Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 97/5/CE din 27 ianuarie 1997 privind transferurile transfrontaliere de fonduri5 a urmărit îmbunătăţirea serviciilor de transfer transfrontalier de fonduri şi îndeosebi a eficienţei acestora. Obiectivul a fost să se permită, în special consumatorilor şi întreprinderilor mici şi mijlocii, efectuarea de transferuri rapide, sigure şi ieftine dintr-o parte a Comunităţii în alta. Transferurile şi plăţile transfrontaliere în general sunt încă extrem de scumpe în comparaţie cu plăţile la nivel naţional. Din constatările unui studiu întreprins de Comisie şi difuzat la 20 septembrie 2001 se observă insuficienta informare a consumatorilor sau chiar neinformarea acestora cu privire la costul transferurilor, iar costul mediu al transferurilor transfrontaliere de fonduri s-a schimbat nesemnificativ din 1993, când s-a întreprins un studiu asemănător.

(2) Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu din 31 ianuarie 2000 privind plăţile cu amănuntul pe piaţa internă, împreună cu Rezoluţiile Parlamentului European din 26 octombrie 2000 privind Comunicarea Comisiei şi din 4 iulie 2001 privind mijloacele de asistenţă acordată agenţilor economici în trecerea la moneda euro şi rapoartele Băncii Centrale Europene din septembrie 1999 şi din septembrie 2000 privind îmbunătăţirea serviciilor de transferuri transfrontaliere au subliniat fiecare necesitatea imperativă de a aduce îmbunătăţiri efective în acest domeniu.

(3) Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social, Comitetul Regiunilor şi Banca Centrală Europeană din 3 aprilie 2001 privind pregătirile pentru introducerea bancnotelor şi monedelor euro a anunţat că se va avea în vedere de către Comisie utilizarea tuturor mijloacelor pe care le are la dispoziţie şi adoptarea măsurilor necesare pentru a asigura apropierea cât mai mare a costului tranzacţiilor transfrontaliere de costul tranzacţiilor naţionale, făcând astfel conceptul de zonă euro ca "zonă interioară de plăţi" tangibil şi transparent pentru cetăţenii Europei.

(4) În comparaţie cu obiectivul care a fost reafirmat la introducerea monedei euro scripturale, şi anume de a obţine o structură de tarife cel puţin similară, dacă nu unitară pentru euro, nu s-au înregistrat rezultate semnificative în privinţa reducerii costului plăţilor transfrontaliere în comparaţie cu plăţile interne.

(5) Volumul plăţilor transfrontaliere creşte tot mai mult, pe măsură ce se finalizează piaţa internă. În acest spaţiu fără frontiere, plăţile au fost facilitate şi mai mult prin introducerea monedei euro.

(6) Faptul că nivelul tarifelor la plăţile transfrontaliere continuă să rămână mai ridicat decât nivelul tarifelor la plăţile interne constituie un obstacol în calea comerţului transfrontalier şi, prin urmare, împiedică funcţionarea corectă a pieţei interne. Acest lucru poate, de asemenea, să afecteze încrederea în euro. Aşadar, în vederea facilitării funcţionării pieţei interne, este necesar să se asigure că tarifele la plăţile transfrontaliere în euro sunt aceleaşi cu tarifele la plăţi efectuate în euro în interiorul unui stat membru, fapt care va consolida, la rândul său, încrederea în euro.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...