Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 2396/2001 de stabilire a standardului de comercializare aplicabil prazului Număr celex: 32001R2396

În vigoare de la 08.12.2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 2396/2001 AL COMISIEI
din 7 decembrie 2001
de stabilire a standardului de comercializare aplicabil prazului

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2200/96 al Consiliului din 28 octombrie 1996 privind organizarea comună a pieţei fructelor şi legumelor1, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 911/20012 al Comisiei, în special articolul 2 alineatul (2),

întrucât:

(1) În conformitate cu anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2200/96, standardele pentru praz au fost adoptate prin Regulamentul (CEE) nr. 1076/893 al Comisiei, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 888/974.

(2) În interesul păstrării transparenţei pe piaţa mondială, ar trebui luat în considerare standardul pentru praz recomandat de grupul de lucru pentru standardizarea produselor perisabile şi dezvoltarea calităţii al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE/ONU). De asemenea, este de dorit să se permită toleranţe mai mari pentru prazul timpuriu din categoria I. În consecinţă, este necesar să se elimine Regulamentul (CEE) nr. 1076/89 şi să se înlocuiască cu un nou regulament de stabilire a standardelor care să ia în considerare aceşti factori.

(3) Aplicarea acestor standarde ar trebui să elimine produsele de calitate nesatisfăcătoare de pe piaţă, să aducă producţia la nivelul cerinţelor consumatorilor şi să faciliteze comerţul bazat pe concurenţă loială, ajutând prin aceasta la îmbunătăţirea profitabilităţii.

(4) Standardele se aplică în toate etapele de comercializare. Transportul pe distanţe mari, depozitarea pe o anumită perioadă de timp şi diferitele prelucrări pe care le suportă produsele pot determina un anumit grad de deteriorare din cauza dezvoltării biologice a produselor sau a caracterului lor perisabil. O astfel de deteriorare ar trebui luată în considerare în momentul aplicării standardului în etapele de comercializare ulterioare expedierii.

(5) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a fructelor şi legumelor proaspete,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

1 JO L 297, 21.11.1996, p. 1.

2 JO L 129, 11.5.2001, p. 3.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...