Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 2157/2001 privind statutul societăţii europene (SE) Număr celex: 32001R2157

În vigoare de la 10.11.2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) nr. 2157/2001
din 8 octombrie 2001
privind statutul societăţii europene (SE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 308,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social3,

întrucât:

(1) Realizarea pieţei interne şi îmbunătăţirile pe care aceasta le aduce situaţiei economice şi sociale din Comunitate necesită nu numai o înlăturare a barierelor din calea comerţului, ci şi o adaptare a structurilor de producţie la dimensiunea Comunităţii. În acest scop, este esenţial ca întreprinderile a căror activitate nu este limitată la satisfacerea nevoilor pur locale să poată concepe şi întreprinde reorganizarea activităţilor lor la scară comunitară.

(2) Această reorganizare presupune ca întreprinderile existente în diferite state membre să aibă posibilitatea de a-şi uni potenţialul printr-o fuziune. Asemenea operaţiuni se pot efectua numai cu respectarea regulilor de concurenţă stabilite de tratat.

(3) Realizarea operaţiunilor de restructurare şi colaborare care implică întreprinderi din diferite state membre ridică o serie de dificultăţi de ordin juridic, psihologic şi fiscal. Armonizarea dreptului societăţilor comerciale în vigoare în statele membre prin intermediul directivelor adoptate în temeiul art. 44 din Tratat poate soluţiona unele dintre aceste dificultăţi. Totuşi, o astfel de armonizare nu scuteşte întreprinderile reglementate de diferite sisteme legislative de obligaţia de a se constitui conform unui tip de societate reglementat de o legislaţie internă determinată.

(4) Cadrul juridic în care întreprinderile trebuie să îşi desfăşoare activităţile în cadrul Comunităţii se bazează încă în principal pe legislaţia internă, şi, din această cauză, nu mai corespunde cadrului economic în care ele trebuie să se dezvolte pentru a permite atingerea obiectivelor enunţate la art. 18 din Tratat. Această situaţie prezintă un obstacol serios în calea grupării unor societăţi aparţinând unor state membre diferite.

(5) Statele membre sunt obligate să se asigure că dispoziţiile aplicabile societăţilor europene în temeiul prezentului regulament nu duc la discriminări rezultate din tratamentul diferit aplicat în mod nejustificat societăţilor europene în raport cu societăţile anonime sau la restricţii disproporţionate la constituirea unei societăţi europene sau la transferul sediului social al acesteia.

(6) Este esenţial să se asigure, în cea mai mare măsură posibilă, concordanţa, în cadrul Comunităţii, între unitatea economică şi unitatea juridică a întreprinderii. În acest sens, trebuie să se prevadă crearea, alături de societăţile reglementate de dreptul intern, a unor societăţi constituite şi care operează în temeiul dispoziţiilor legale adoptate printr-un regulament al Comunităţii, aplicabile direct în toate statele membre.

(7) Dispoziţiile unui astfel de regulament vor permite crearea şi administrarea societăţilor de dimensiune europeană, fără constrângerile rezultate din disparităţile şi din aplicarea teritorială limitată a dreptului intern al societăţilor comerciale.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...