Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 1720/2006 de stabilire a unui program de acţiune în domeniul învăţării continue Număr celex: 32006D1720

În vigoare de la 24.11.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA NR. 1720/2006/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 15 noiembrie 2006
de stabilire a unui program de acţiune în domeniul învăţării continue

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 149 alineatul (4) şi articolul 150 alineatul (4),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European1,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor2,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat3,

întrucât:

(1) Decizia 1999/382/CE a Consiliului4 a stabilit cea de-a doua fază a programului de acţiune comunitară în domeniul formării profesionale "Leonardo da Vinci".

(2) Decizia nr. 253/2000/CE a Parlamentului European şi a Consiliului5 a stabilit cea de-a doua fază a programului de acţiune comunitară în domeniul educaţiei "Socrates".

(3) Decizia nr. 2318/2003 a Parlamentului European şi a Consiliului6 a stabilit un program multianual pentru o integrare efectivă a tehnologiilor informaţiei şi comunicării (TIC) în sistemele de educaţie şi de formare în Europa (programul eLearning).

(4) Decizia nr. 791/2004/CE a Parlamentului European şi a Consiliului7 a stabilit un program de acţiune comunitară pentru promovarea organismelor active la nivel european în domeniul educaţiei şi formării şi pentru susţinerea activităţilor specifice în acest domeniu.

(5) Decizia nr. 2241/2004/CE a Parlamentului European şi a Consiliului8 a instituit un cadru unic pentru transparenţa calificărilor şi aptitudinilor (Europass).

(6) Decizia nr. 2317/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului9 a stabilit un program pentru îmbunătăţirea calităţii învăţământului superior şi promovarea înţelegerii interculturale prin cooperare cu ţări terţe (Erasmus Mundus) (2004-2008).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...