Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 928/2006 de stabilire a unui mecanism de cooperare şi de verificare a progresului realizat de România în vederea atingerii anumitor obiective de referinţă specifice în domeniul reformei sistemului judiciar şi al luptei împotriva corupţiei [notificată cu numărul C(2006) 6569] Număr celex: 32006D0928

În vigoare de la 14.12.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 13 decembrie 2006
de stabilire a unui mecanism de cooperare şi de verificare a
progresului realizat de România în vederea atingerii anumitor
obiective de referinţă specifice în domeniul reformei sistemului
judiciar şi al luptei împotriva corupţiei
[notificată cu numărul C(2006) 6569]
(2006/928/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Tratatul de aderare a Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, în special articolul 4 alineatul (3),

având în vedere Actul de aderare a Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, în special articolele 37 şi 38,

având în vedere avizele exprimate de statele membre,

întrucât:

(1) Uniunea Europeană este instituită pe principiul statului de drept, un principiu comun tuturor statelor membre.

(2) Spaţiul de libertate, securitate şi justiţie, precum şi piaţa internă instituite prin Tratatul privind Uniunea Europeană şi Tratatul de instituire a Comunităţii Europene se bazează pe convingerea reciprocă în privinţa faptului că deciziile şi practicile administrative şi judiciare din toate statele membre respectă pe deplin statul de drept.

(3) Această condiţie implică existenţa, în toate statele membre, a unui sistem judiciar şi administrativ imparţial, independent şi eficient, înzestrat cu mijloace suficiente, între altele, pentru a lupta împotriva corupţiei.

(4) La 1 ianuarie 2007, România va deveni membru al Uniunii Europene. Deşi apreciază eforturile considerabile făcute de România pentru a finaliza pregătirile de aderare la Uniunea Europeană, Comisia a identificat în raportul său din 26 septembrie 2006 probleme rămase nerezolvate, în special în ceea ce priveşte responsabilizarea şi eficienţa sistemului judiciar şi ale organelor însărcinate cu aplicarea legii, domenii în care sunt necesare progrese suplimentare pentru a garanta capacitatea acestor organe de a aplica măsurile adoptate pentru a institui piaţa internă şi spaţiul de libertate, securitate şi justiţie.

(5) Articolul 37 din Actul de aderare împuterniceşte Comisia să adopte măsurile necesare în cazul unui risc iminent de perturbare a funcţionării pieţei interne ca urmare a nerespectării, de către România, a angajamentelor asumate. Articolul 38 împuterniceşte Comisia să adopte măsurile necesare în cazul unui risc iminent privind apariţia unor deficienţe grave în România în ceea ce priveşte transpunerea, stadiul punerii în aplicare sau al aplicării actelor adoptate în temeiul Titlului VI din Tratatul UE sau al actelor adoptate în temeiul Titlului IV din Tratatul CE.

(6) Problemele nerezolvate în ceea ce priveşte responsabilizarea şi eficienţa sistemului judiciar şi ale organelor însărcinate cu aplicarea legii justifică instituirea unui mecanism de cooperare şi de verificare a progreselor realizate de România în vederea atingerii anumitor obiective de referinţă specifice în domeniul reformei sistemului judiciar şi al luptei împotriva corupţiei.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...