Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 873/2006 privind încheierea, în numele Comunităţii, a unui Protocol adiţional la Acordul european de instituire a unei asocieri între Comunităţile Europene şi statele lor membre, pe de o parte şi România, pe de altă parte, privind evaluarea conformităţii şi acceptarea produselor industriale (PECA) Număr celex: 32006D0873

În vigoare de la 05.12.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 20 noiembrie 2006
privind încheierea, în numele Comunităţii, a unui Protocol
adiţional la Acordul european de instituire a unei asocieri între
Comunităţile Europene şi statele lor membre, pe de o parte şi
România, pe de altă parte, privind evaluarea conformităţii şi
acceptarea produselor industriale (PECA) (2006/873/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 133 coroborat cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf prima teză, alineatul (3) primul paragraf prima teză şi alineatul (4),

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

1. Acordul european de instituire a unei asocieri între Comunităţile Europene şi statele lor membre, pe de o parte şi România, pe de altă parte1 a intrat în vigoare la 1 februarie 1995.

2. Articolul 75 din acordul european prevede că încheierea acordurilor privind recunoaşterea reciprocă se va realiza prin cooperarea în domeniul procedurilor de standardizare şi de evaluare a conformităţii.

3. Articolul 110 din acordul european prevede că toate sau o parte din competenţele Consiliului de asociere pot fi delegate Comitetului de asociere.

4. Articolul 2 din Decizia 94/907/CE, CECO, Euratom a Consiliului şi a Comisiei din 19 decembrie 1994 privind încheierea Acordului european de instituire a unei asocieri între Comunităţile Europene şi statele lor membre, pe de o parte şi România, pe de altă parte2 stabileşte procedurile decizionale ale Comunităţii şi modalităţile de prezentare a poziţiei Comunităţii în cadrul Consiliului de asociere şi al Comitetului de asociere.

5. Protocolul la Acordul european de instituire a unei asocieri între Comunităţile Europene şi statele lor membre, pe de o parte şi România, pe de altă parte, privind evaluarea conformităţii şi acceptarea produselor industriale (PECA) a fost semnat la Bucureşti la 27 octombrie 2006, în numele Comunităţii şi trebuie să fie aprobat.

6. Este necesară stabilirea procedurilor interne care să asigure buna funcţionare a protocolului.

7. Este necesară împuternicirea Comisiei, după consultarea unui comitet special desemnat de către Consiliu, să propună anumite modificări tehnice la protocol şi să adopte unele decizii privind punerea în aplicare a acestuia.

DECIDE:

___________

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...