Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 872/2006 privind semnarea, în numele Comunităţii, a unui Protocol la Acordul european de instituire a unei asocieri între Comunităţile Europene şi statele lor membre, pe de o parte şi România, pe de altă parte, privind evaluarea conformităţii şi acceptarea produselor industriale (PECA) Număr celex: 32006D0872

În vigoare de la 05.12.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 17 noiembrie 2006
privind semnarea, în numele Comunităţii, a unui Protocol la Acordul
european de instituire a unei asocieri între Comunităţile Europene şi
statele lor membre, pe de o parte şi România, pe de altă parte,
privind evaluarea conformităţii şi acceptarea produselor industriale
(PECA) (2006/872/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 133 coroborat cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf prima teză,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

1. Acordul european de instituire a unei asocieri între Comunităţile Europene şi statele lor membre, pe de o parte şi România, pe de altă parte1 a intrat în vigoare la 1 februarie 1995.

2. Articolul 75 din acordul european prevede că această cooperare în domeniul procedurilor de standardizare şi de evaluare a conformităţii trebuie să se realizeze prin încheierea acordurilor privind recunoaşterea reciprocă.

3. Protocolul la Acordul european privind evaluarea conformităţii şi acceptarea produselor industriale a fost negociat de către Comisie, în numele Comunităţii.

4. Sub rezerva posibilei încheieri a acestuia la o dată ulterioară, este necesar să se semneze Protocolul la Acordul european de instituire a unei asocieri între Comunităţile Europene şi statele lor membre, pe de o parte şi România, pe de altă parte, privind evaluarea conformităţii şi acceptarea produselor industriale (PECA), parafat la Bruxelles la 18 aprilie 2006.

DECIDE:

___________

1 JO l 357, 31.12.1994, p. 2.

Articol unic

Sub rezerva posibilei încheieri la o dată ulterioară, preşedintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana împuternicită să semneze, în numele Comunităţii, Protocolul la Acordul european de instituire a unei asocieri între Comunităţile Europene şi statele lor membre, pe de o parte şi România, pe de altă parte, privind evaluarea conformităţii şi acceptarea produselor industriale (PECA).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...