Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 804/2006 privind armonizarea spectrului de frecvenţe radio pentru dispozitivele de identificare prin radiofrecvenţă (RFID) care utilizează banda UHF (ultra înaltă frecvenţă) [notificată cu numărul C(2006) 5599] Număr celex: 32006D0804

În vigoare de la 25.11.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 23 noiembrie 2006
privind armonizarea spectrului de frecvenţe radio pentru dispozitivele
de identificare prin radiofrecvenţă (RFID) care utilizează banda UHF
(ultra înaltă frecvenţă) [notificată cu numărul C(2006) 5599]
(2006/804/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de frecvenţe radio în Comunitatea Europeană (decizia privind spectrul de frecvenţe radio)1, în special articolul 4 alineatul (3),

___________

1 JO L 108, 24.4.2002, p. 1.

întrucât:

(1) Tehnologia de identificare prin radiofrecvenţă (RFID), un tip specific de dispozitive cu rază scurtă de acţiune, asigură un important potenţial economic şi pentru societăţi în Europa. Sunt posibile diferite aplicaţii ale RFID, cum ar fi identificarea automată a articolelor, reperarea bunurilor, sisteme de securitate şi de alarmă, gestionarea deşeurilor, senzori de proximitate, sisteme antifurt, sisteme de localizare, transferul de date către dispozitive portabile şi sisteme de control fără fir. Dezvoltarea dispozitivelor RFID care utilizează banda UHF (ultra înaltă frecvenţă) în Comunitatea Europeană va contribui la dezvoltarea societăţii informaţionale şi la promovarea inovaţiilor.

(2) Sunt necesare condiţii armonizate şi certitudine juridică în ceea ce priveşte disponibilitatea spectrului de frecvenţe radio pentru dispozitivele RFID UHF pentru a permite ca identificarea produselor ce încorporează RFID UHF sau a serviciilor legate de RFID să funcţioneze în întreaga Europă. Asigurarea unei pieţe interne funcţionale va sprijini adoptarea rapidă şi cu succes a tehnologiei RFID prin susţinerea economiilor de scară şi utilizarea transfrontalieră.

(3) Domeniul de aplicare al prezentei decizii se limitează la sistemele RFID în care dispozitivele fixate pe articolele ce urmează a fi identificate nu au nicio sursă autonomă de energie pentru transmisia radio şi transmit numai prin reutilizarea energiei radiate asupra lor de către dispozitivele de citire. Prin urmare, probabilitatea ca acestea să provoace interferenţe cu alţi utilizatori ai spectrului este în general limitată. În consecinţă, astfel de dispozitive pot împărţi benzi de frecvenţă cu alte servicii care sunt sau nu supuse autorizării, fără a provoca interferenţe dăunătoare şi pot coexista cu alte dispozitive cu rază scurtă de acţiune. În consecinţă, utilizarea lor nu ar trebui supusă unei autorizări individuale în temeiul Directivei 2002/20/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind autorizarea1. De asemenea, serviciile de radiocomunicaţii, astfel cum sunt definite în Regulamentul radiocomunicaţiilor al Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, au prioritate faţă de astfel de dispozitive RFID şi nu se solicită asigurarea protecţiei acestor dispozitive RFID contra interferenţelor, iar sistemele RFID nu cauzează interferenţe acestor servicii de radiocomunicaţii. În consecinţă, deoarece utilizatorilor de dispozitive RFID nu li se poate garanta protecţia contra interferenţelor, este responsabilitatea producătorilor de dispozitive RFID să protejeze astfel de dispozitive contra interferenţelor dăunătoare ale serviciilor de radiocomunicaţii, precum şi ale altor dispozitive cu rază scurtă de acţiune care funcţionează în conformitate cu reglementările comunitare sau naţionale aplicabile. În temeiul Directivei 1999/5/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 martie 1999 privind echipamentele hertziene şi echipamentele terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea reciprocă a conformităţii acestora2 (Directiva R&TTE), producătorii ar trebui să asigure utilizarea eficientă de către dispozitivele RFID a spectrului de radiofrecvenţă, astfel încât să evite interferenţele dăunătoare cu alte dispozitive cu rază scurtă de acţiune.

(4) În consecinţă, la 11 martie 2004, Comisia a emis un mandat3 pentru CEAPT, în temeiul articolului 4 alineatul (2) din Decizia privind spectrul de frecvenţe radio, pentru armonizarea frecvenţelor utilizate de dispozitivele cu rază scurtă de acţiune, inclusiv dispozitivele RFID. Ca răspuns la mandatul respectiv, CEAPT a stabilit, în raportul său4 din 15 noiembrie 2004, lista măsurilor voluntare de armonizare care există în Uniunea Europeană pentru dispozitivele cu rază scurtă de acţiune şi a declarat că este necesar un angajament mai puternic din partea statelor membre pentru a asigura stabilitatea juridică a armonizării frecvenţelor obţinute de CEAPT, în special pentru spectrul UHF utilizat de dispozitivele RFID.

(5) Benzile propuse de CEPT pentru armonizare sunt reglementate, în privinţa utilizării lor de către dispozitivele RFID, de standardul armonizat EN 302 208 adoptat în temeiul Directivei 1999/5/CE. Acest standard descrie o tehnică de ascultare înainte de a emite, denumită "listen-before-talk", concepută pentru a produce niveluri de atenuare adecvate în scopul evitării interferenţelor dăunătoare cu ceilalţi utilizatori ai benzii. Utilizarea acestui standard sau a altor standarde armonizate relevante oferă prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale ale directivei R&TTE.

(6) Armonizarea prevăzută de prezenta decizie nu exclude posibilitatea ca un stat membru să aplice, în temeiul articolului 4 alineatul (5) din Decizia privind spectrul de frecvenţe radio, perioade de tranziţie sau aranjamente privind utilizarea partajată a spectrului de frecvenţe radio, în cazul în care acestea sunt justificate.

(7) Utilizarea spectrului se supune cerinţelor dreptului comunitar privind protecţia sănătăţii publice, în special Directivei 2004/40/CE a Parlamentului European şi a Consiliului5 şi Recomandarea 1999/519/CE a Consiliului6. În privinţa echipamentelor hertziene, protecţia sănătăţii este asigurată de conformitatea acestor echipamente cu cerinţele esenţiale în temeiul Directivei R&TTE.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...