Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 799/2006 de stabilire a unor criterii ecologice revizuite şi a cerinţelor de evaluare şi de verificare corespunzătoare pentru acordarea etichetei ecologice comunitare amelioratorilor de sol [notificată cu numărul C(2006) 5369] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32006D0799

În vigoare de la 24.11.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 3 noiembrie 2006
de stabilire a unor criterii ecologice revizuite şi a cerinţelor de
evaluare şi de verificare corespunzătoare pentru acordarea etichetei
ecologice comunitare amelioratorilor de sol
[notificată cu numărul C(2006) 5369]
(Text cu relevanţă pentru SEE)
(2006/799/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 iulie 2000 privind sistemul comunitar revizuit de acordare a etichetei ecologice1, în special articolul 6 alineatul (1) paragraful al doilea,

după consultarea Comitetului Uniunii Europene pentru etichetarea ecologică,

întrucât:

(1) În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1980/2000, s-a realizat în timp util o revizuire a criteriilor ecologice, precum şi a cerinţelor de evaluare şi verificare corespunzătoare, stabilite prin Decizia 2001/688/CE a Comisiei2 pentru acordarea etichetei ecologice comunitare amelioratorilor de sol şi substraturilor de cultură.

(2) Având în vedere această revizuire, este necesară împărţirea grupului de produse în două grupuri de produse distincte.

(3) Prin urmare, Decizia 2001/688/CE ar trebui să fie înlocuită de două decizii separate referitoare la amelioratorii de sol şi respectiv la substraturile de cultură.

(4) În cazul amelioratorilor de sol, ar trebui, de asemenea, având în vedere revizuirea, ţinând seama de progresul ştiinţific şi de evoluţia pieţei, să se procedeze la revizuirea criteriilor şi a cerinţelor aplicabile amelioratorilor de sol, a căror perioadă de valabilitate expiră la 28 august 2007.

(5) Criteriile ecologice şi cerinţele revizuite ar trebui să fie valabile pentru o perioadă de patru ani.

(6) Ar trebui să se acorde o perioadă de tranziţie de cel mult 18 luni producătorilor ale căror produse au obţinut eticheta ecologică înainte de 1 octombrie 2006 sau celor care au solicitat acordarea etichetei respective înainte de data menţionată, astfel încât aceştia să dispună de timp suficient pentru a-şi adapta produsele în vederea respectării criteriilor şi a cerinţelor revizuite.

(7) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...