Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 769/2006 de întocmire a listei regiunilor şi zonelor eligibile pentru o finanţare de la Fondul European de Dezvoltare Regională în temeiul componentelor transfrontaliere şi transnaţionale ale obiectivului "Cooperare teritorială europeană" pentru perioada 20072013 [notificată cu numărul C(2006) 5144] Număr celex: 32006D0769

În vigoare de la 11.11.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 31 octombrie 2006
de întocmire a listei regiunilor şi zonelor eligibile pentru o
finanţare de la Fondul European de Dezvoltare Regională în temeiul
componentelor transfrontaliere şi transnaţionale ale obiectivului
"Cooperare teritorială europeană" pentru perioada 2007-2013
[notificată cu numărul C(2006) 5144]
(2006/769/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/19991, în special articolul 7,

după consultarea Comitetului de coordonare a fondurilor prevăzut la articolul 103 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006,

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, obiectivul "Cooperare teritorială europeană" urmăreşte, pe de o parte, să consolideze cooperarea transfrontalieră prin iniţiative comune locale şi regionale şi, pe de altă parte, să consolideze cooperarea transnaţională prin acţiuni favorabile dezvoltării teritoriale integrate în legătură cu priorităţile Comunităţii.

(2) În conformitate cu articolul 7 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, sunt eligibile pentru finanţare de la Fondul European de Dezvoltare Regională, în temeiul obiectivului "Cooperare europeană teritorială", regiunile de nivel NUTS III situate de-a lungul tuturor frontierelor terestre interne şi al anumitor frontiere terestre externe, precum şi toate regiunile de nivel NUTS III situate de-a lungul frontierelor maritime separate, ca normă generală, de maximum 150 km, ţinând seama de ajustările posibile necesare pentru asigurarea coerenţei şi a continuităţii obiectivului de cooperare.

(3) În conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, zonele transnaţionale sunt, de asemenea, eligibile pentru finanţare.

(4) Prin urmare, este necesar să se întocmească listele regiunilor şi zonelor eligibile.

(5) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului de coordonare a fondurilor,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 210, 31.7.2006, p. 25.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...