Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 593/2006 de stabilire a unei repartizări orientative, pe stat membru, a creditelor de angajament în temeiul obiectivului de concurenţă regională şi ocuparea forţei de muncă pentru perioada 2007-2013 [notificată cu numărul C(2006) 3472] Număr celex: 32006D0593

În vigoare de la 06.09.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 4 august 2006
de stabilire a unei repartizări orientative, pe stat membru, a
creditelor de angajament în temeiul obiectivului de concurenţă
regională şi ocuparea forţei de muncă pentru
perioada 2007-2013 [notificată cu numărul C(2006) 3472]
(2006/593/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/19991, în special articolul 18 alineatul (2),

întrucât:

(1) În temeiul articolului 3 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, obiectivul de concurenţă regională şi ocuparea forţei de muncă urmăreşte consolidarea concurenţei şi a atractivităţii regiunilor.

(2) În temeiul articolului 4 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, Fondul European de Dezvoltare Regională şi Fondul Social European contribuie la realizarea obiectivelor prevăzute la articolul 3 alineatul (2) litera (a) din respectivul regulament. În temeiul articolului 4 alineatul (2) din respectivul regulament, Fondul de coeziune intervine, de asemenea, în regiunile care nu pot beneficia de sprijin în temeiul obiectivului de convergenţă, dar care fac parte dintr-un stat membru ce poate beneficia de un ajutor în temeiul acestui fond.

(3) În temeiul articolului 20 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, 15,95 % din resursele disponibile pentru angajamente din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune (denumite în continuare "fonduri") pentru perioada 2007-2013 trebuie să fie alocate obiectivului de concurenţă regională şi ocuparea forţei de muncă, din care 21,14% în temeiul sprijinului tranzitoriu şi specific menţionat la articolul 8 alineatul (2) din respectivul regulament.

(4) Este necesar să se realizeze o repartizare orientativă, pe stat membru, a resurselor care urmează să fie alocate în temeiul obiectivului de concurenţă regională şi ocuparea forţei de muncă. În temeiul articolului 18 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, această repartizare trebuie să fie efectuată în conformitate cu criteriile şi metodologia prevăzute în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1083/2006.

(5) Alineatul (4) din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 defineşte metoda de alocare a resurselor disponibile în favoarea statelor membre şi a regiunilor care pot beneficia de sprijin financiar în conformitate cu articolul 6 din respectivul regulament.

(6) Alineatul (6) litera (b) din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 defineşte metoda de calcul a sumelor alocate în temeiul ajutoarelor tranzitorii prevăzute la articolul 8 alineatul (2) din respectivul regulament.

(7) Alineatul (7) din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 stabileşte nivelul maxim al transferurilor provenind din fonduri către fiecare stat membru.

(8) Alineatele (12)-(31) din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 fixează sumele corespunzătoare anumitor cazuri specifice pentru perioada 2007-2013.

(9) În temeiul articolului 24 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, 0,25% din resursele disponibile pentru angajamente din fonduri pentru perioada 2007-2013 sunt destinate finanţării asistenţei tehnice la iniţiativa Comisiei. Prin urmare, repartizarea orientativă, pe stat membru, trebuie să excludă suma corespunzătoare asistenţei tehnice,

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...