Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 544/2006 privind liniile directoare ale politicilor de ocupare a forţei de muncă ale statelor membre Număr celex: 32006D0544

În vigoare de la 05.08.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 18 iulie 2006
privind liniile directoare ale politicilor de ocupare a forţei de
muncă ale statelor membre (2006/544/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 128 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social2,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

având în vedere avizul Comitetului pentru Ocuparea Forţei de Muncă3,

întrucât:

(1) Reforma Strategiei de la Lisabona din 2005 a pus accentul pe dezvoltare şi locuri de muncă. Liniile directoare4 ale Strategiei europene privind ocuparea forţei de muncă şi Orientările generale ale politicilor economice5 au fost adoptate ca pachet integrat, Strategia europeană privind ocuparea forţei de muncă deţinând rolul principal în punerea în aplicare a obiectivelor Strategiei de la Lisabona privind ocuparea forţei de muncă şi piaţa muncii.

(2) Uniunea Europeană trebuie să mobilizeze toate resursele naţionale şi comunitare adecvate - inclusiv politica de coeziune - în cele trei dimensiuni (economică, socială şi de mediu) ale Strategiei de la Lisabona pentru o mai bună valorificare a sinergiilor acestora, într-un cadru general de dezvoltare durabilă.

(3) Liniile directoare privind ocuparea forţei de muncă şi Orientările generale ale politicilor economice ar trebui să facă obiectul unei revizuiri complete numai o dată la trei ani, în timp ce în cursul anilor intermediari până în 2008 actualizarea acestora ar trebui să fie strict limitată la asigurarea gradului de stabilitate necesar pentru o aplicare eficientă.

(4) Examinarea programelor de reformă naţională ale statelor membre cuprinse în raportul anual de activitate al Comisiei şi în raportul comun privind ocuparea forţei de muncă arată că statele membre ar trebui să continue să depună eforturi pentru abordarea următoarelor domenii prioritare:

- atragerea unui număr mare de persoane şi păstrarea acestora ca forţă de muncă, creşterea ofertei de forţă de muncă şi modernizarea sistemelor de protecţie socială,

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...