Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 515/2006 privind încheierea Convenţiei pentru protecţia şi promovarea diversităţii expresiilor culturale Număr celex: 32006D0515

În vigoare de la 25.07.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 18 mai 2006
privind încheierea Convenţiei pentru protecţia şi promovarea
diversităţii expresiilor culturale (2006/515/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolele 133, 151, 181 şi 181 A, coroborate cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf a doua teză şi articolul 300 alineatul (3) primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

întrucât:

(1) În noiembrie 2004, Consiliul a autorizat Comisia să participe, în numele Comunităţii, la negocierile derulate în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) cu privire la o Convenţie pentru protecţia şi promovarea diversităţii expresiilor culturale (denumită în continuare "Convenţia UNESCO"). Atât Comisia, cât şi statele membre au participat la negocierile respective.

(2) Convenţia UNESCO a fost adoptată în cadrul Conferinţei generale a UNESCO din 20 octombrie 2005 de la Paris.

(3) Convenţia UNESCO constituie un pilon pertinent şi eficace pentru promovarea diversităţii culturale şi a schimburilor culturale, cărora li se acordă cea mai mare importanţă, atât de către Comunitate, aşa cum rezultă din articolul 151 alineatul (4) din tratat, cât şi de către statele membre. Convenţia contribuie la asigurarea respectului reciproc şi a înţelegerii între culturi la nivel mondial.

(4) Convenţia UNESCO ar trebui aprobată cât mai curând.

(5) Atât Comunitatea, cât şi statele membre au competenţe în domeniile reglementate de Convenţia UNESCO. Prin urmare, Comunitatea şi statele membre ar trebui să devină părţi contractante, pentru a-şi îndeplini împreună obligaţiile stabilite prin Convenţia UNESCO şi a-şi exersa împreună drepturile conferite de respectiva convenţie în situaţiile de competenţe mixte, într-o manieră coerentă,

DECIDE:

___________

1 Aviz emis la 27 aprilie 2006 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...