Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 507/2004 privind încheierea, în numele Comunităţii Europene, a Convenţiei de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi Număr celex: 32006D0507

În vigoare de la 31.07.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 14 octombrie 2004
privind încheierea, în numele Comunităţii Europene, a Convenţiei de la
Stockholm privind poluanţii organici persistenţi (2006/507/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunita?ii Europene, în special articolul 175 alineatul (1), coroborat cu articolul 300 alineatul (2), primul paragraf, prima teza oi alineatul (3), primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European2,

întrucât:

(1) Promovarea pe plan internaţional a măsurilor pentru a face faţă problemelor regionale sau planetare de mediu este unul din obiectivele politicii Comunităţii din domeniul mediului, în conformitate cu articolul 174 din tratat.

(2) În 1998, Consiliul a autorizat Comisia să participe, în numele Comunităţii, la negocierile cu privire la Convenţia privind poluanţii organici persistenţi, sub egida Programului Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Mediu. Comisia, precum şi statele membre, au participat la aceste negocieri.

(3) Convenţia de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi (denumită în continuare "convenţia") a fost adoptată la Stockholm la 22 mai 2001.

(4) Această convenţie constituie un cadru, bazat pe principiul precauţiei, pentru eliminarea producţiei, a utilizării, a importului şi a exportului celor mai importanţi douăsprezece poluanţi organici persistenţi cu caracter prioritar, precum şi pentru manipularea, evacuarea şi eliminarea lor în condiţii optime de siguranţă sau pentru reducerea emisiilor care rezultă din producţia neintenţionată de anumiţi poluanţi organici persistenţi. De asemenea, convenţia stabileşte normele pentru înscrierea de noi substanţe chimice în convenţie.

(5) Comunitatea, cele cincisprezece state membre din perioada respectivă şi opt dintre noile state membre au semnat convenţia în cadrul unei Conferinţe a plenipotenţiarilor, care a avut loc la Stockholm între 22 şi 23 mai 2001.

(6) Convenţia este deschisă pentru ratificare, acceptare sau aprobare de către state şi organizaţii regionale de integrare economică.

(7) În sensul convenţiei, organizaţiile regionale de integrare economică trebuie să prezinte, în instrumentele lor de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, sfera competenţei lor în domeniile reglementate de convenţie.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...