Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 500/2006 privind încheierea de către Comunitatea Europeană a Tratatului de instituire a Comunităţii Energiei Număr celex: 32006D0500

În vigoare de la 20.07.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 29 mai 2006
privind încheierea de către Comunitatea Europeană a Tratatului de
instituire a Comunităţii Energiei (2006/500/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 47 alineatul (2), articolele 55, 83, 89, 95, 133 şi 175, coroborate cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf prima teză şi alineatul (3) al doilea paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul conform al Parlamentului European1,

întrucât:

(1) În conformitate cu Decizia Consiliului din 17 mai 2004, Comisia a negociat Tratatul de instituire a Comunităţii Energiei cu Republica Albania, Republica Bulgaria, Bosnia şi Herzegovina, Republica Croaţia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Republica Muntenegru, România, Republica Serbia şi Misiunea de Administrare Interimară a Organizaţiei Naţiunilor Unite în Kosovo (în temeiul Rezoluţiei nr. 1244 a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite) în vederea instituirii unei organizaţii a pieţei integrate a energiei în Europa de Sud-Est.

(2) La 25 octombrie 2005, în conformitate cu decizia Consiliului din 17 octombrie 2005, s-a semnat Tratatul de instituire a Comunităţii Energiei în numele Comunităţii.

(3) Tratatul de instituire a Comunităţii Energiei prevede crearea unei pieţe integrate a gazelor naturale şi a energiei electrice în Europa de Sud-Est, care va crea un cadru stabil de reglementare şi de piaţă, capabil să atragă investiţii în reţelele de gaze naturale, în reţelele de producţie şi transmisie de energie, astfel încât toate părţile să aibă acces la o aprovizionare stabilă şi continuă cu gaze naturale şi energie electrică, esenţială pentru dezvoltare economică şi stabilitate socială. Acesta permite instituirea unui cadru de reglementare favorabil funcţionării eficiente a pieţelor de energie din regiune, incluzând aspecte precum managementul congestiilor, fluxuri transfrontaliere, schimburi de energie şi altele. Prin urmare, scopul acestuia este de a promova un nivel ridicat al aprovizionării cu gaze naturale şi energie electrică pentru toţi cetăţenii în baza obligaţiilor de serviciu public, precum şi de a asigura progresul economic şi social şi un înalt nivel de ocupare a forţei de muncă.

(4) "Agenda de la Salonic pentru Balcanii de Vest: drumul spre integrarea în Europa", adoptată de către Consiliul European în iunie 2003 urmăreşte întărirea în continuare a relaţiilor privilegiate dintre Uniunea Europeană şi Balcanii de Vest. Prin crearea unor condiţii economice favorabile şi prin impunerea punerii în aplicare a acquis-ului comunitar relevant, Tratatul de instituire a Comunităţii Energiei contribuie la integrarea economică a celorlalte părţi la tratat.

(5) Tratatul de instituire a Comunităţii Energiei consolidează siguranţa aprovizionării a părţilor la tratat prin conectarea Greciei la pieţele continentale de gaze naturale şi energie electrică ale Uniunii Europene, precum şi prin încurajarea conectării Balcanilor la rezervele de gaze din zona Caspică, Africa de Nord şi din Orientul Mijlociu.

(6) Tratatul de instituire a Comunităţii Energiei permite dezvoltarea pe o scară mai largă a concurenţei pe piaţa energiei, precum şi exploatarea economiilor de scară.

(7) Tratatul de instituire a Comunităţii Energiei îmbunătăţeşte situaţia mediului înconjurător în raport cu gazele şi energia electrică şi promovează eficienţa energetică, precum şi sursele de energie regenerabilă.

(8) În circumstanţe speciale, precum distrugerea reţelelor de energie, trebuie asigurată siguranţa aprovizionării în cadrul Comunităţii Energiei. Mecanismul de asistenţă reciprocă prevăzut de Tratatul de instituire a Comunităţii Energiei poate ajuta la diminuarea consecinţelor distrugerii, în special pe teritoriile părţilor contractante în sensul dispoziţiilor tratatului.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...