Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 493/2006 de stabilire a valorii sprijinului comunitar pentru dezvoltarea rurală pentru perioada 1 ianuarie 2007 - 31 decembrie 2013, a defalcării anuale a acestuia, precum şi a sumei minime care trebuie alocată regiunilor care pot beneficia de obiectivul "convergenţă" Număr celex: 32006D0493

În vigoare de la 15.07.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 19 iunie 2006
de stabilire a valorii sprijinului comunitar pentru dezvoltarea rurală
pentru perioada 1 ianuarie 2007 - 31 decembrie 2013, a defalcării
anuale a acestuia, precum şi a sumei minime care trebuie alocată
regiunilor care pot beneficia de obiectivul "convergenţă" (2006/493/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)1, în special articolul 69 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1) Este necesar să se fixeze valoarea creditelor de angajament destinate sprijinului comunitar pentru dezvoltarea rurală în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 pentru perioada 1 ianuarie 2007 - 31 decembrie 2013, defalcarea anuală a acestora, precum şi suma minimă care trebuie alocată regiunilor care pot beneficia de obiectivul "convergenţă", în conformitate cu Acordul interinstituţional între Parlamentul European, Consiliu şi Comisie din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară2.

(2) Este important ca suma totală să includă suma pentru Bulgaria şi România, dat fiind intrarea în vigoare, la 1 ianuarie 2007, a Tratatului privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană. În cazul în care tratatul de aderare nu va intra în vigoare la 1 ianuarie 2007, cu privire la una din aceste ţări sau la amândouă, suma totală ar trebui adaptată în consecinţă,

DECIDE:

___________

1 JO L 277, 21.10.2005, p. 1.

2 JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

Articol unic

Valoarea totală a creditelor de angajament destinate sprijinului comunitar pentru dezvoltarea rurală pentru perioada 1 ianuarie 2007 - 31 decembrie 2013 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1698/2005, defalcarea anuală a acestora, precum şi suma minimă care trebuie alocată regiunilor care pot beneficia de obiectivul "convergenţă" definit la articolul 2 litera (j) din regulamentul menţionat anterior, sunt fixate în anexa la prezenta decizie.

Adoptată la Luxemburg, 19 iunie 2006.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...