Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 444/2006 privind aderarea Comunităţii Europene la Regulamentul nr. 55 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite în ceea ce priveşte adoptarea unor dispoziţii uniforme de omologare a componentelor mecanice de cuplare a ansamblurilor de vehicule (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32006D0444

În vigoare de la 04.07.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 13 martie 2006
privind aderarea Comunităţii Europene la Regulamentul nr. 55 al Comisiei
Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite în ceea ce
priveşte adoptarea unor dispoziţii uniforme de omologare a
componentelor mecanice de cuplare a ansamblurilor de vehicule
(Text cu relevanţă pentru SEE)
(2006/444/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Decizia 97/836/CE a Consiliului din 27 noiembrie 1997 în vederea aderării Comunităţii Europene la Acordul Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind adoptarea unor dispoziţii tehnice uniforme pentru vehicule cu roţi, echipamente şi componente care pot fi montate sau utilizate la un vehicul cu roţi şi/sau folosite la vehicule cu roţi şi condiţiile pentru recunoaşterea reciprocă a omologărilor acordate pe baza acestor specificaţii ("Acordul revizuit din 1958")1, în special articolul 3 alineatul (3) şi articolul 4 alineatul (2) a doua liniuţă,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul conform al Parlamentului European2,

întrucât:

(1) Cerinţele standardizate din Regulamentul nr. 553 privind dispoziţiile uniforme de omologare a componentelor mecanice de cuplare a ansamblurilor de vehicule au ca scop eliminarea barierelor tehnice din comerţul cu autovehicule între părţile contractante şi garantarea unui nivel ridicat de securitate şi protecţie la utilizarea vehiculelor.

(2) Regulamentul nr. 55 nu a fost inclus în anexa II la Decizia 97/836/CE, deoarece nu a respectat specificaţiile şi cerinţele tehnice ale Comunităţii din momentul aderării acesteia la acordul revizuit din 1958.

(3) Având în vedere modificările succesive intervenite, Regulamentul nr. 55 ar trebui integrat în sistemul comunitar de tipul aprobării autovehiculelor.

DECIDE:

___________

1 JO L 346, 17.12.1997, p. 78.

2 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...