Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 62/2006 privind admiterea ţărilor vizate de Politica Europeană de Vecinătate, inclusiv Rusiei, de a beneficia de Programul de asistenţă tehnică şi de schimb de informaţii TAIEX Număr celex: 32006D0062

În vigoare de la 04.02.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 23 ianuarie 2006
privind admiterea ţărilor vizate de Politica Europeană de
Vecinătate, inclusiv Rusiei, de a beneficia de Programul de
asistenţă tehnică şi de schimb de informaţii TAIEX (2006/62/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 181 A alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

întrucât:

(1) În materie de ajutor pentru preaderare, instrumentul gestionării centralizate indirecte s-a dovedit preţios în trecut, în special în ceea ce priveşte acţiunile Biroului de asistenţă tehnică şi de schimb de informaţii (TAIEX).

(2) Obiectivul Politicii Europene de Vecinătate (PEV), astfel cum este definit în documentul de strategie al Comisiei adoptat în mai 2004, este de a împărţi în egală măsură avantajele extinderii Uniunii Europene, care a avut loc în 2004, cu ţările vecine şi de a utiliza unele din instrumentele folosite şi experienţa dobândită în cursul procesului de extindere pentru a apropia ţările partenere ale Uniunii Europene, în vederea cooperării, a unei integrări economice şi a unei aprofundări progresive a cooperării politice. Ţările vizate de Politica Europeană de Vecinătate ar trebui aşadar să poată beneficia de TAIEX.

(3) În cursul celei de a cincisprezecea reuniuni UE-Rusia, care s-a desfăşurat la 10 mai 2005, cele două părţi au adoptat foi de parcurs pentru crearea a patru spaţii comune, care stabilesc obiective similare celor ale Politicii Europene de Vecinătate, respectiv intensificarea cooperării bilaterale şi continuarea convergenţei reglementare şi a apropierii legislative în vederea unor standarde mai înalte.

(4) Rusia va putea beneficia de finanţări în cadrul viitorului Instrument European de Vecinătate şi de Parteneriat (IEVP).

(5) Articolul 54 alineatul (2) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene2 (regulament financiar) autorizează executarea centralizată indirectă a bugetului comunitar şi defineşte condiţiile precise ale acestuia, atâta timp cât actul de bază al programului permite acest lucru.

___________

1 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

2 JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...