Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 61/2005 privind încheierea, în numele Comunităţii Europene, a protocolului CEE-ONU privind registrele de emisii şi transfer de poluanţi Număr celex: 32006D0061

În vigoare de la 04.02.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 2 decembrie 2005
privind încheierea, în numele Comunităţii Europene, a protocolului
CEE-ONU privind registrele de emisii şi transfer de poluanţi (2006/61/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 175 alineatul (1) coroborat cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf prima teză şi cu articolul 300 alineatul (3) primul paragraf, precum şi articolul 300 alineatul (4),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

întrucât:

(1) Protocolul CEE-ONU privind registrele de emisii şi transfer de poluanţi (denumit în continuare "protocolul") are ca scop sporirea accesului publicului la informaţii, în conformitate cu Convenţia CEE-ONU privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziilor şi accesul la justiţie în probleme de mediu (denumită în continuare "Convenţia de la Aarhus").

(2) Comunitatea a semnat Convenţia de la Aarhus la 25 iunie 1998 şi a aprobat-o prin Decizia 2005/370/CE2.

(3) Comunitatea a semnat protocolul la 21 mai 2003.

(4) Protocolul este deschis pentru ratificare, acceptare sau aprobare de către statele semnatare şi de către organizaţiile regionale de integrare economică.

(5) În conformitate cu protocolul, organizaţiile regionale de integrare economică trebuie să declare în instrumentul său de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, amploarea competenţei sale cu privire la aspectele reglementate de prezentul protocol.

(6) Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 ianuarie 2006 de instituire a unui registru european al emisiilor şi transferului de poluanţi3 încorporează dispoziţiile protocolului în legislaţia comunitară.

(7) Articolul 20 din protocol stipulează o procedură simplificată şi accelerată pentru modificarea anexelor sale.

(8) Prin urmare, este cazul să se aprobe protocolul în numele Comunităţii,

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...