Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 35/2006 privind principiile, priorităţile şi condiţiile cuprinse în parteneriatul pentru aderarea Turciei Număr celex: 32006D0035

În vigoare de la 26.01.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 23 ianuarie 2006
privind principiile, priorităţile şi condiţiile cuprinse în
parteneriatul pentru aderarea Turciei (2006/35/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 390/2001 al Consiliului din 26 februarie 2001 privind asistenţa pentru Turcia în cadrul strategiei de preaderare, în special instituirea unui parteneriat pentru aderare1, în special articolul 2,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 390/2001 prevede ca, hotărând cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei, Consiliul să adopte principiile, priorităţile, obiectivele intermediare şi condiţiile cuprinse în parteneriatul pentru aderare, aşa cum va fi el prezentat Turciei, precum şi adaptările semnificative care i se vor aduce ulterior.

(2) Pe baza acestora, Consiliul a adoptat în 2001 şi 20032 un parteneriat pentru aderarea Turciei.

(3) Recomandarea Comisiei din 2004 cu privire la Turcia a subliniat faptul că Uniunea Europeană ar trebui să continue să monitorizeze procesul de reformă politică şi că în 2005 ar trebui propus un parteneriat pentru aderare revizuit.

(4) În decembrie 2004, Consiliul European a stabilit că Uniunea Europeană va continua să monitorizeze îndeaproape progresele înregistrate de reformele politice pe baza unui parteneriat pentru aderare care să stabilească priorităţile pentru procesul de reformă.

(5) La 3 octombrie 2005, statele membre au demarat negocieri cu Turcia cu privire la aderarea acesteia la Uniunea Europeană. Cursul acestor negocieri va fi determinat de progresele înregistrate de Turcia în ceea ce priveşte pregătirile pentru aderare, progres evaluat, inter alia, ţinând seama de aplicarea parteneriatului pentru aderare, care va fi revizuit periodic.

(6) În sensul pregătirilor pentru aderare, Turcia trebuie să elaboreze un plan care să conţină un calendar şi măsuri specifice pentru abordarea priorităţilor acestui parteneriat pentru aderare,

DECIDE:

___________

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...