Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 719/2006 privind aderarea Comunităţii Europene la Conferinţa de la Haga de drept internaţional privat Număr celex: 32006D0719

În vigoare de la 26.10.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 5 octombrie 2006
privind aderarea Comunităţii Europene la Conferinţa de la Haga
de drept internaţional privat (2006/719/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 61 litera (c) coroborat cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf şi articolul 300 alineatul (3) al doilea paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul conform al Parlamentului European1,

întrucât:

(1) Obiectivul Conferinţei de la Haga de drept internaţional privat (HCCH) este de a contribui la unificarea treptată a normelor de drept internaţional privat. Până în prezent, HCCH a adoptat un număr mare de convenţii în diferite domenii ale dreptului internaţional privat.

(2) De la intrarea în vigoare a Tratatului de la Amsterdam, Comunitatea este împuternicită să adopte măsuri în domeniul cooperării judiciare în materie civilă cu implicaţii transfrontaliere, în măsura în care acest lucru este necesar bunei funcţionări a pieţei interne. În exercitarea acestei competenţe, Comunitatea a adoptat o serie de instrumente dintre care multe coincid, în tot sau în parte, cu domeniile de activitate ale HCCH.

(3) Este esenţial ca Comunitatea să dobândească un statut conform cu noul său rol de actor internaţional major în domeniul cooperării judiciare în materie civilă şi să îşi poată exercita competenţele externe participând ca membru cu drepturi depline la negocierea convenţiilor în cadrul HCCH în domeniile care sunt de competenţa sa.

(4) Prin Decizia din 28 noiembrie 2002, Consiliul a autorizat Comisia să negocieze condiţiile şi modalităţile de aderare a Comunităţii la HCCH.

(5) Printr-o scrisoare comună a Comisiei şi a preşedinţiei, adresată HCCH la 19 decembrie 2002, Comunitatea a prezentat o cerere de aderare la HCCH şi a solicitat începerea negocierilor.

(6) În aprilie 2004, o Comisie specială privind afacerile generale şi politica HCCH a convenit în unanimitate, ca principiu, că Comunitatea ar trebui să adere la HCCH şi a stabilit anumite criterii şi proceduri care definesc modalităţile aderării acesteia.

(7) În iunie 2005, Conferinţa diplomatică a HCCH a adoptat prin consens modificările la statutul HCCH (denumit în continuare "statutul") necesare pentru a permite aderarea unei organizaţii regionale de integrare economică. Membrii HCCH au fost apoi invitaţi să se pronunţe cu privire la modificări, pe cât posibil în termen de nouă luni.

(8) Modificările la statut intră în vigoare în termen de trei luni de la informarea membrilor, de către secretarul general al HCCH, cu privire la atingerea majorităţii de două treimi necesară pentru modificarea statutului. La scurt timp după intrarea în vigoare a amendamentelor, Consiliul pentru probleme generale şi politică se va reuni în sesiune extraordinară pentru a hotărî în mod oficial cu privire la aderarea Comunităţii la HCCH.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...