Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 717/2006 de stabilire a codului şi normelor standard pentru transcrierea într-o formă prelucrabilă electronic a datelor furnizate de anchetele principale privind suprafeţele viticole [notificată cu numărul C(2006) 3881] (versiune codificată) Număr celex: 32006D0717

În vigoare de la 25.10.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 4 septembrie 2006
de stabilire a codului şi normelor standard pentru transcrierea într-o
formă prelucrabilă electronic a datelor furnizate de anchetele
principale privind suprafeţele viticole
[notificată cu numărul C(2006) 3881]
(versiune codificată)
(2006/717/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 357/79 al Consiliului din 5 februarie 1979 privind anchetele statistice pentru suprafeţele viticole1, în special articolul 4 alineatele (2) şi (4) şi articolul 6 alineatul (7),

întrucât:

(1) Decizia 79/491/CEE a Comisiei din 17 mai 1979 de stabilire a unui cod şi a unor norme standard pentru transcrierea într-o formă prelucrabilă electronic a datelor furnizate de anchetele principale privind suprafeţele cultivate cu viţă de vie2 a fost modificată în mod substanţial de mai multe ori3. În scopul clarităţii şi raţionalităţii, este necesar să se codifice decizia respectivă.

(2) Regulamentul (CEE) nr. 357/79 prevede ca statele membre să comunice Comisiei informaţiile colectate în cadrul anchetelor principale privind suprafeţele viticole sub forma unui plan de tabele defalcate pe unităţi geografice care trebuie stabilite în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 8 din respectivul regulament, adică printr-o decizie adoptată de Comisie în urma avizului Comitetului permanent pentru statistică agricolă.

(3) Statele membre care prelucrează electronic rezultatele anchetelor privind suprafeţele viticole trebuie să comunice rezultatele respective Comisiei într-o formă prelucrabilă electronic. De asemenea, această codificare pentru transmiterea rezultatelor anchetelor trebuie să se stabilească în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 8 a Regulamentului (CEE) nr. 357/79.

(4) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru statistică agricolă,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 54, 5.3.1979, p. 124. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

2 JO L 129, 28.5.1979, p. 9. Decizie astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 1999/661/CE (JO L 261, 7.10.1999, p. 42).

3 A se vedea anexa IV.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...