Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 688/2006 privind instituirea unui mecanism de informare reciprocă cu privire la măsurile statelor membre în domeniul azilului şi imigrării Număr celex: 32006D0688

În vigoare de la 14.10.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 5 octombrie 2006
privind instituirea unui mecanism de informare reciprocă cu privire la
măsurile statelor membre în domeniul azilului şi imigrării (2006/688/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 66,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

întrucât:

(1) La 4 noiembrie 2004, Consiliul European a adoptat un program multianual - cunoscut sub numele de programul de la Haga - pentru consolidarea libertăţii, securităţii şi justiţiei şi solicită începerea celei de-a doua etape a unei politici comune în domeniile azilului, migraţiei, vizelor şi frontierelor care a fost iniţiat la 1 mai 2004, în special pe baza unei cooperări concrete mai strânse între statele membre şi a îmbunătăţirii schimbului de informaţii.

(2) Elaborarea politicilor comune în domeniul azilului şi imigrării de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Amsterdam sporeşte interdependenţa politicilor statelor membre în aceste domenii, subliniind necesitatea de a îmbunătăţi coordonarea politicilor naţionale pentru consolidarea libertăţii, securităţii şi justiţiei.

(3) În concluziile adoptate la 14 aprilie 2005, Consiliul pentru justiţie şi afaceri interne a cerut instituirea unui sistem de informare reciprocă între organismele responsabile de politicile de imigrare şi de azil din statele membre ţinând seama de necesitatea de a difuza informaţii cu privire la măsurile considerate a putea avea un impact semnificativ asupra mai multor state sau asupra întregii Uniuni Europene şi care să permită un schimb de opinii între anumite state membre şi Comisie la cererea unuia dintre aceste state sau a Comisiei.

(4) Acest mecanism de informare ar trebui să se bazeze pe principiile solidarităţii, transparenţei şi încrederii reciproce şi să permită schimbul rapid şi flexibil şi fără formalităţi administrative excesive de informaţii şi opinii privind măsurile naţionale în domeniul azilului şi imigrării, la nivelul Uniunii Europene.

(5) În sensul prezentei decizii, măsurile naţionale în domeniul azilului şi imigrării, care pot avea un impact semnificativ asupra mai multor state membre sau asupra întregii Uniuni Europene, pot include măsurile avute în vedere, programarea pe termen lung, actele legislative adoptate sau în stadiu de proiect, hotărârile care au autoritate de lucru judecat ale instanţelor supreme care aplică sau interpretează dispoziţii de drept intern şi decizii administrative care au incidenţă asupra unui număr mare de persoane.

(6) Comunicarea informaţiilor relevante ar trebui să aibă loc cel târziu atunci când măsurile respective sunt aduse la cunoştinţa populaţiei. Cu toate acestea, statele membre sunt încurajate să transmită informaţiile respective în cel mai scurt termen.

(7) Din motive de eficienţă şi facilitare a accesului, acest mecanism de informare privind măsurile adoptate la nivel naţional în domeniul azilului şi imigrării ar trebui să se bazeze în special pe o reţea bazată pe internet.

(8) Schimbul de informaţii privind măsurile naţionale prin reţeaua menţionată anterior ar trebui completat de posibilitatea de a proceda la schimburi de opinii privind măsurile respective.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...