Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 683/2006 de adoptare a regulamentului de procedură al Consiliului Număr celex: 32006D0683

În vigoare de la 16.10.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 15 septembrie 2006
de adoptare a regulamentului de procedură al Consiliului
(2006/683/CE, Euratom)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 207 alineatul (3) primul paragraf,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, în special articolul 121 alineatul (3),

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 28 alineatul (1) şi articolul 41 alineatul (1),

întrucât:

(1) Consiliul European, reunit la 15 şi 16 iunie 2006, a subliniat faptul că, pentru a spori încrederea cetăţenilor în Uniunea Europeană, este important să li se dea posibilitatea de a cunoaşte nemijlocit activităţile acesteia, în special printr-o mai mare deschidere şi transparenţă. În consecinţă, astfel cum a fost convenit la Consiliul European şi respectând pe deplin necesitatea garantării eficienţei lucrărilor Consiliului, acestea din urmă ar trebui să fie deschise într-o mai mare măsură, în special în situaţiile în care Consiliul deliberează cu privire la acte legislative în cadrul procedurii de codecizie. De asemenea, ar trebui adoptate măsuri pentru îmbunătăţirea semnificativă a mijloacelor tehnice utilizate pentru difuzarea, în toate limbile oficiale ale instituţiilor Uniunii Europene, a deliberărilor şi dezbaterilor publice ale Consiliului, în special prin intermediul Internetului.

În decembrie 2006, Consiliul va examina punerea în aplicare a măsurilor de deschidere menţionate anterior în vederea evaluării impactului acestora asupra eficienţei lucrărilor Consiliului.

(2) De asemenea, este oportună raţionalizarea programării activităţilor Consiliului. În consecinţă, un nou sistem dezvoltat în baza unui program de 18 luni care trebuie prezentat Consiliului spre aprobare, de către cele trei preşedinţii care urmează să fie în exerciţiu pe parcursul perioadei în cauză ar trebui introdus pentru înlocuirea sistemului anterior.

(3) În sfârşit, în încercarea de a îmbunătăţi funcţionarea procedurii scrise şi de a accelera adoptarea de către Consiliu a răspunsurilor la întrebările adresate de către membrii Parlamentului European, a deciziilor de numire a membrilor Comitetului Economic şi Social European şi a membrilor Comitetului Regiunilor şi a deciziilor de consultare a altor instituţii şi organisme, ar trebui să se modifice şi să se clarifice dispoziţiile privind procedura scrisă.

DECIDE:

Articolul 1

Regulamentul de procedură al Consiliului din 22 martie 20041 se înlocuieşte cu dispoziţiile următoare:

"REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ AL CONSILIULUI

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...