Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 677/2006 de definire a liniilor directoare de stabilire a criteriilor pentru efectuarea auditurilor în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor [notificată cu numărul C(2006) 4026] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32006D0677

În vigoare de la 10.10.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 29 septembrie 2006
de definire a liniilor directoare de stabilire a criteriilor pentru
efectuarea auditurilor în conformitate cu Regulamentul (CE)
nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului privind
controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea
conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele
alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a
animalelor [notificată cu numărul C(2006) 4026]
(Text cu relevanţă pentru SEE)
(2006/677/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor1, în special articolul 43 alineatul (1) litera (i), după consultarea Comitetului permanent pentru lanţul alimentar şi sănătatea animală,

întrucât:

(1) În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 882/2004, în special articolul 4 alineatul (6), autorităţilor competente ale statelor membre li se cere să efectueze audituri interne sau să recurgă la audituri externe pentru a se asigura că ating obiectivele stabilite de respectivul regulament.

(2) Comisia trebuie să definească liniile directoare de stabilire a criteriilor pentru efectuarea auditurilor prevăzute la articolul 4 alineatul (6) al Regulamentului (CE) nr. 882/2004, care trebuie să respecte standardele şi recomandările prevăzute de organismele internaţionale competente cu privire la organizarea şi funcţionarea serviciilor oficiale. Liniile directoare nu sunt obligatorii, însă oferă o orientare utilă statelor membre pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 882/2004.

(3) Comitetul European pentru Standardizare (CEN) şi Organizaţia Internaţională pentru Standardizare (ISO) au elaborat standarde ale căror aspecte sunt adaptate în vederea definirii liniilor directoare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 165, 30.4.2004, p. 1, astfel cum a fost rectificat prin JO L 191, 28.5.2004, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 776/2006 al Comisiei (JO L 136, 24.5.2006, p. 3).

Articolul 1

Liniile directoare de stabilire a criteriilor pentru efectuarea de audituri privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor menţionate la articolul 4 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 sunt stabilite de anexă.

Liniile directoare se aplică fără a aduce atingere articolelor 41-49 din Regulamentul (CE) nr. 796/2004 al Comisiei1.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...