Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 648/2006 de stabilire a specificaţiilor tehnice ale normelor privind identificatorii biometrici pentru Sistemul de Informaţii privind Vizele (SIV) [notificată cu numărul C(2006) 3699] (Doar textele în limbile cehă, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, olandeză, poloneză, slovacă, slovenă, spaniolă, suedeză, ungară sunt autentice) Număr celex: 32006D0648

În vigoare de la 27.09.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 22 septembrie 2006
de stabilire a specificaţiilor tehnice ale normelor privind
identificatorii biometrici pentru Sistemul de Informaţii
privind Vizele (SIV) [notificată cu numărul C(2006) 3699]
(Doar textele în limbile cehă, engleză, estonă, finlandeză, franceză,
germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, olandeză, poloneză,
slovacă, slovenă, spaniolă, suedeză, ungară sunt autentice)
(2006/648/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Decizia 2004/512/CE a Consiliului din 8 iunie 2004 de instituire a Sistemului de Informaţii privind Vizele (SIV)1, în special articolul 4,

întrucât:

(1) Decizia 2004/512/CE instituie SIV ca un sistem pentru schimbul de date privind vizele între statele membre şi îi dă Comisiei mandatul de a dezvolta SIV, care constă într-un sistem central de informaţii privind vizele, o interfaţă naţională în fiecare stat membru şi infrastructura de comunicare între sistemul central de informaţii privind vizele şi interfeţele naţionale.

(2) Dezvoltarea SIV ar trebui să includă măsuri pregătitoare necesare pentru a încorpora caracteristicile biometrice în SIV într-un stadiu ulterior.

(3) Concluziile Consiliului din 19 şi 20 februarie 2004 privind dezvoltarea Sistemului de Informaţii privind Vizele (SIV) prezintă cerinţele necesare pentru coerenţa indicatorilor biometrici cu partea centrală a Sistemului de Informaţii privind Vizele.

(4) Concluziile Consiliului din 17 februarie 2005 privind integrarea datelor biometrice în vizele şi permisele de şedere invită Comisia să depună toate eforturile pentru a avansa activarea biometriei în dezvoltarea părţii centrale a SIV în 2006.

(5) Este necesar să se stabilească specificaţiile tehnice ale normelor privind identificatorii biometrici utilizate pentru dezvoltarea SIV, astfel încât statele membre să poată desfăşura acţiuni pregătitoare pentru conectarea sistemului lor naţional la partea centrală a Sistemului de Informaţii privind Vizele.

(6) Calitatea şi fiabilitatea identificatorilor biometrici este de cea mai mare importanţă. Prin urmare, este necesar să se definească normele tehnice care vor permite îndeplinirea acestor cerinţe de calitate şi fiabilitate. Aceasta va avea implicaţii financiare şi tehnice serioase pentru bugetul statelor membre.

(7) Această decizie nu creează norme noi; ea este conformă cu normele OACI.

(8) În conformitate cu Decizia 2000/365/CE a Consiliului din 29 mai 2000 privind cererea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord de a participa la unele dintre dispoziţiile acquis-ului Schengen2, Regatul Unit nu a participat la adoptarea Deciziei 2004/512/CE, nu îşi asumă obligaţii prin aceasta şi nici nu face obiectul aplicării sale, deoarece aceasta constituie o dezvoltare a dispoziţiilor acquis-ului Schengen. În consecinţă, această decizie a Comisiei nu se adresează Regatului Unit.

(9) În conformitate cu Decizia 2002/192/CE a Consiliului din 28 februarie 2002 privind cererea Irlandei de a participa la unele dintre dispoziţiile acquis-ului Schengen3, Irlanda nu a participat la adoptarea Deciziei 2004/512/CE, nu îşi asumă obligaţii prin aceasta şi nici nu face obiectul aplicării sale, deoarece aceasta constituie o dezvoltare a dispoziţiilor acquisului Schengen. În consecinţă, această decizie a Comisiei nu se adresează Irlandei.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...