Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 828/2007 privind autorizarea permanentă şi provizorie a anumitor aditivi din hrana animalelor (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32007R0828

În vigoare de la 14.07.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 828/2007 AL COMISIEI
din 13 iulie 2007
privind autorizarea permanentă şi provizorie a anumitor aditivi
din hrana animalelor
(Text cu relevanţă pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva 70/524/CEE a Consiliului din 23 noiembrie 1970 privind aditivii din hrana animalelor(1), în special articolul 3, articolul 9d alineatul (1) şi articolul 9e alineatul (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor(2), în special articolul 25,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 stabileşte autorizarea unor aditivi pentru hrana animalelor.

(2) Articolul 25 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 stabileşte măsurile tranzitorii care se aplică cererilor de autorizare a aditivilor din hrana animalelor prezentate în conformitate cu Directiva 70/524/CEE, înainte de data aplicării Regulamentului (CE) nr. 1831/2003.

(3) Cererile de autorizare a aditivilor menţionaţi în anexele la prezentul regulament au fost prezentate înainte de data aplicării Regulamentului (CE) nr. 1831/2003.

(4) Observaţiile iniţiale privind cererile respective au fost transmise Comisiei, în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) din Directiva 70/524/CEE, înainte de data aplicării Regulamentului (CE) nr. 1831/2003. În consecinţă, aceste cereri vor continua să fie tratate în conformitate cu articolul 4 din Directiva 70/524/CEE.

(5) Utilizarea preparatului enzimatic endo-1,4-beta-xilanază produsă de Trichoderma longibrachiatum (MUCL 39203) a fost autorizată pentru prima dată, provizoriu, pentru puii pentru îngrăşare, prin Regulamentul (CE) nr. 1436/98 al Comisiei(3). Au fost furnizate date noi pentru susţinerea cererii de autorizare fără limită de timp prezentate pentru utilizarea preparatului la puii pentru îngrăşare. În urma examinării cererii, s-a constatat că sunt îndeplinite condiţiile stabilite la articolul 3a din Directiva 70/524/CEE pentru acest tip de autorizaţie. În consecinţă, ar trebui autorizată pe durată nelimitată utilizarea preparatului respectiv, astfel cum se prevede în anexa I la prezentul regulament.

(6) Utilizarea preparatului enzimatic endo-1,4-beta-xilanază produsă de Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) a fost autorizată pentru prima dată, provizoriu, la curcanii pentru îngrăşare, prin Regulamentul (CE) nr. 1353/2000 al Comisiei(4). Au fost furnizate date noi pentru susţinerea cererii de autorizare pe durată nelimitată prezentate în cazul preparatului respectiv pentru curcani. În urma examinării cererii, s-a constatat că sunt îndeplinite condiţiile stabilite la articolul 3a din Directiva 70/524/CEE pentru acest tip de autorizaţie. În consecinţă, ar trebui autorizată pe durată nelimitată utilizarea preparatului respectiv, astfel cum se prevede în anexa II la prezentul regulament.

(7) Au fost furnizate date noi pentru susţinerea cererii de autorizare pentru o perioadă de patru ani a preparatului Phaffia rhodozyma (ATCC SD-5340) bogat în astaxantină pentru somoni şi păstrăvi. Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (EFSA) a emis un aviz cu privire la utilizarea acestui preparat la 25 ianuarie 2006. În urma examinării cererii, s-a constatat că se îndeplinesc condiţiile stabilite la articolul 9e alineatul (1) din Directiva 70/524/CEE pentru o astfel de autorizare. Prin urmare, este necesară autorizarea provizorie, pe o perioadă de patru ani, a utilizării preparatului menţionat anterior, astfel cum se prevede în anexa III la prezentul regulament.

(8) În urma examinării cererilor menţionate anterior rezultă că sunt necesare unele proceduri pentru protecţia lucrătorilor împotriva unei expuneri la aditivii prevăzuţi în anexe. Această protecţie trebuie asigurată prin aplicarea Directivei 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare a măsurilor pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă(5).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...