Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 38/2007 privind postechiparea cu oglinzi retrovizoare a vehiculelor grele pentru transportul de mărfuri înmatriculate în Comunitate Număr celex: 32007L0038

În vigoare de la 14.07.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2007/38/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 11 iulie 2007
privind postechiparea cu oglinzi retrovizoare a vehiculelor grele
pentru transportul de mărfuri înmatriculate în Comunitate

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 71 alineatul (1) litera (c),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(2),

întrucât:

(1) O serie de accidente sunt provocate de conducători de vehicule grele pentru transportul de mărfuri care nu observă prezenţa altor participanţi la trafic în imediata apropiere a vehiculului lor sau chiar lângă acesta. Accidentele respective survin deseori ca urmare a schimbării de direcţie în intersecţii, ramificaţii rutiere sau sensuri giratorii, în cazurile în care conducătorii auto nu detectează prezenţa altor participanţi la trafic în unghiurile moarte din zona imediat învecinată cu vehiculele lor. Se estimează că, anual, aproximativ 400 de persoane în Europa îşi pierd viaţa în astfel de împrejurări, majoritatea fiind participanţi vulnerabili la trafic, şi anume biciclişti, motociclişti şi pietoni.

(2) În Cartea albă din 12 septembrie 2001 privind "Politica europeană în domeniul transporturilor în perspectiva anului 2010: momentul deciziilor", Comisia a stabilit obiectivul reducerii la jumătate, până în 2010, a numărului de accidente rutiere mortale în UE. Prin intermediul celui de-al treilea program de acţiune privind siguranţa traficului, Comisia s-a angajat să analizeze problema postechipării cu dispozitive de vizibilitate indirectă a vehiculelor grele pentru transportul de mărfuri aflate deja în circulaţie, cu scopul de a reduce unghiurile moarte şi de a contribui în acest mod la diminuarea numărului de accidente rutiere mortale.

(3) În cadrul foii de parcurs pentru o perioadă de 10 ani, cuprinsă în raportul final "Un cadru competitiv de reglementare în sectorul automobilelor pentru secolul XXI", grupul la nivel înalt CARS 21 a recomandat o abordare globală a siguranţei traficului, inclusiv introducerea obligatorie a unor noi componente de siguranţă, cum ar fi oglinzile retrovizoare pentru reducerea unghiurilor moarte la vehiculele grele pentru transportul de mărfuri.

(4) Dispozitivele de vizibilitate indirectă, cum ar fi oglinzile cu unghi larg şi cele de proximitate, camerele de luat vederi, monitoarele sau alte tipuri de sisteme omologate de vizibilitate indirectă, îmbunătăţesc câmpul de vizibilitate al conducătorului auto şi sporesc siguranţa vehiculelor.

(5) Cu toate că prezintă un potenţial ridicat pentru reducerea numărului de accidente rutiere mortale, Directiva 2003/97/CE a Parlamentului European şi a Consiliului(3) din 10 noiembrie 2003 privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la omologarea de tip a dispozitivelor de vizibilitate indirectă şi a vehiculelor echipate cu dispozitivele respective vizează numai vehiculele nou înmatriculate.

(6) Prin urmare, vehiculele deja aflate în circulaţie nu intră sub incidenţa obligaţiilor prevăzute de Directiva 2003/97/CE. Se poate estima că vehiculele respective nu vor fi integral înlocuite până în 2023.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...