Back

Banca Centrală Europeană - BCE

Decizia nr. 497/2007 de stabilire a normelor privind achiziţiile (BCE/2007/5) Număr celex: 32007D0497

În vigoare de la 14.07.2007 până la 15.04.2016, fiind abrogat(ă) și înlocuit(ă) de Decizia nr. 245/2016.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 3 iulie 2007
de stabilire a normelor privind achiziţiile
(BCE/2007/5)
(2007/497/CE)

COMITETUL EXECUTIV AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere articolul 11.6 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene,

având în vedere Decizia BCE/2004/2 din 19 februarie 2004 de adoptare a Regulamentului de procedură al Băncii Centrale Europene(1), în special articolul 19,

întrucât:

(1) Banca Centrală Europeană (BCE) respectă principiul eficienţei în raport cu costurile şi caută cel mai bun raport calitate/preţ în achiziţionarea de bunuri, servicii şi lucrări.

(2) Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări, de bunuri şi de servicii(2) ("Directiva privind achiziţiile publice") şi Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(3) ("Regulamentul financiar") nu se aplică BCE.

(3) BCE respectă principiile generale ale dreptului achiziţiilor reflectate în Directiva privind achiziţiile publice şi în Regulamentul financiar,

DECIDE:

___________

(1) JO L 80, 18.3.2004, p. 33.

(2) JO L 134, 30.4.2004, p. 114. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2007/97/CE a Consiliului (JO L 363, 20.12.2006, p. 107).

(3) JO L 248, 16.9.2002, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1995/2006 (JO L 390, 30.12.2005, p. 1).

CAPITOLUL I NORME GENERALE

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...